Ros og ris til kvindelige israelske kampsoldater

Sløret er nu ved at blive fjernet fra den nylige militæraktion ved den israelsk-egyptiske grænse, hvor tre angribende terrorister og en israelsk soldat blev dræbt.
Det er en dramatisk historie om ros til en kvindelig kampsoldat, korporal “S”, for at have udvist mod, og til en anden kvindesoldat, som er blevet dadlet for sin indsats.
Korporal “S”, der dræbte en af terroristerne, har nu for første gang udtalt sig om, hvad der skete. Hun stormede fremad mod angriberne efter at have konstanteret, at en af hendes mandlige soldaterfæller, korporal Netanel Yahalomi, var blevet dræbt – og at det gjaldt om at komme videre.
Hun siger:
– Jeg gjorde det, der skulle gøres. Jeg tænkte ikke to gange. Jeg sprang ned fra vores militærkøretøj og løb ufortøvet videre under ild. Jeg tænkte på mine forældre og på den soldat, som netop have alarmeret os. Jeg kom nær en såret israelsk soldat, Mati Yalovski, og sagde til ham, at han skulle forblive stærk.
Den terrorist, hun dræbte, medbragte stærke sprængstoffer. Hun så, at han blev sprængt i luften lige foran hende..
Hun siger, at hun i hæren oprindelig ville have været førstehjælper for sårede, men senere besluttede sig for at gøre tjeneste som kampsoldat. Hun følte, at sådan kunne hun bedst tjene Israel.
– Jeg er stolt over mig selv, siger hun. Det er et privilegium. Ikke mange oplever en sådan prøvelse.
Militæret er nu ved at undersøge, hvad der overgik en anden kvindesoldat, som af nogen er blevet bebrejdet for mangel på mod. Hun var på patrulje i en jeep og gemte sig bag en stor busk i halvanden time, mens skydningen stod på. Da hun ikke var til stede under den senere tælling, troede nogle officerer, at hun var blevet kidnappet af terrorister og taget til Sinai, og en eftersøgning med helikoptere blev iværksat.
Hun dukkede imidlertid op, i god behold. Hun siger, at hun var i en situation, hvor hun ikke turde skyde af frygt for at blive kidnappet, for – som hun siger – “jeg troede, at jeg ikke havde nogen chance over for dem”. Hun menes at være blevet reprimanderet af officerer i Caracal Bataljonen, hvor hun gjorde tjeneste som kampsoldat.
Hendes medsoldater, mandlige såvel som kvindelige, er imidlertid kommet til hendes forsvar og siger, at hun er en fremragende soldat – der nu trænger til at blive støttet..