BOG-TEMA
C.S. Lewis i Danmark

Det danske C.S. Lewis Selskab vil gøre Lewis bedre kendt som apologet.Det er i særlig grad apologetikken, der er motivationen for det danske C.S. Lewis Selskab, der blev stiftet sidste år.
”Tiden er moden til apologetik”, siger selskabets formand, Jakob Sandal, der er sognepræst i Husby og Sdr. Nissum. Og da C.S. Lewis betragtes som en af de væsentligste apologeter i det 20. århundrede og er alt for lidt kendt som sådan, ser man det fra selskabets side som et formål at gøre opmærksom på og skabe interesse for den side af Lewis’ relativt brede forfatterskab.
I selskabets vedtægter er det formuleret sådan:
”Selskabets formål er at udbrede kendskabet til C.S. Lewis’ liv, værk og tanker, herunder hans sokratiske tilgang til kristendommen, særligt hans ønske om ’at forsvare og forklare den kristne tro (..)’ (Det er kristendom).”
Hvorfor sokratisk, spurgte jeg Jakob Sandal – hvorfor ikke blot apologetisk eller evt. apologetisk-majeutisk? (majeutisk betyder jordemoderkunst, red.)
Han medgav, at det er det apologetiske (eller apologetisk-majeutiske), der er tænkt på, men oplyste så, at C.S. Lewis i mange år (1942-54) var formand for The Oxford Socratic Club, et diskussionsforum, som han også var medstifter af. Her mødtes Lewis med ateister og agnostikere og argumenterede for sin kristne tro, hvilket gav ham et særdeles godt grundlag for at tænke apologetisk.
Lewis er blevet kaldt ”skeptikernes apostel”, fordi han har vist, at fornuften, som ellers nok kan nærme sig kristendommen med en vis skepsis, ikke behøver at blive sat på standby, når man er kristen – slet ikke! Sandal fortæller, at Lewis selv hævdede, at ”hans tilbagevenden til kristendommen skyldtes, at han mødte rationelle argumenter. Med baggrund i sin egen åndelige historie, sin egen tid som ateist vidste Lewis, at megen afvisning af kristendommen byggede på forvrængede tankemønstre, – på argumenter som ikke holder, når de bliver nærmere efterprøvet.”

Vil udgive bøger af Lewis på dansk

C.S. Lewis (1898-1963), ”skeptikernes apostel”

Ud over at udsende et elektronisk nyhedsbrev tre gange årligt, vil C.S. Lewis Selskabet udgive bøger: et årsskrift, som udkommer i forbindelse med årsmødet, og selvfølgelig bøger af Lewis selv.
Årsskriftet fra 2011 hedder blot Fra C.S. Lewis Selskabet og indeholder bidrag af nogle medlemmer af selskabets bestyrelse. Heri er der artikler om bl.a., hvorfor Lewis er så vigtig i dag, om omvendelsen og kampen for det gode og om vennen Tolkien, der var med til at lede Lewis til tro.
Dette års årsskrift er en bog skrevet af selskabets næstformand, Torben Bramming, sognepræst ved Ribe Domkirke og i Seem. Bogen med titlen Opgør med den moderne myte er inspireret af Lewis og udgives af Kristeligt Dagblads Forlag i samarbejde med Taarnborg.
Næste år udkommer efter planen en bog af Lewis, en oversættelse af hans The Four Loves om de fire former for kærlighed, som menneskelivet indeholder: agape (næstekærlighed), eros (lidenskab), filia (venskab) og storge (hengivenhed).
Årsmødet for 2012 holdes den 10. november i Studenternes Hus i Århus, og man kan blive medlem af C.S. Lewis Selskabet ved at kontakte selskabets sekretær, Mikael Kai Henriksen på mail: mikaelkai@yahoo.dk.