Opholdstilladelse til konvertit

Flygtningenævnet har tildelt opholdstilladelse til en 21-årig afghansk mand, som er blevet kristen i Danmark.
Opholdstilladelsen er modsat den afgørelse, nævnet traf i foråret, hvor afghaneren fik afslag. Men nu lyder andre toner, ifølge Kristeligt Dagblad, som citerer afgørelsen:
”Flygtningenævnet finder at måtte lægge til grund, at myndigheder og andre vil blive bekendt med ansøgers konvertering og nye religion, hvis ansøger vender tilbage til Afghanistan. Flygtningenævnet lægger herved vægt på, at religionsfrihed er en grundlæggende menneskerettighed, der ikke kun beskytter den troendes indre religiøse overbevisning, men tillige omfatter ret til at give udtryk for denne indre religiøse overbevisning gennem adfærd og handling”.
/sl