Værktøj til at lede og løse konflikter

Ledelse er livslang læring også for kirkeledere. Vi kan alle blive bedre til at håndtere indflydelse, løse konflikter og sprede visionen.

Vi har et ansvar som ledere for at administrere den indflydelse og magt, vi har.
Af Søren Würtz
Formand for Willow Creek Danmark og indehaver af virksomheden Way2Lead

På Global Leadership Summit den 26. og 27. oktober i København handler det simpelthen om at give værktøjer til, at vi kan forvalte dette ansvar bedre. Willow Creek Community Church i USA har søsat den globale lederkonference for netop at nå dette mål. Og det arbejder de for sammen med teams i over 90 lande – inklusive Danmark.
Lederkonferencen giver især i år masser af værktøjer til at sætte de rigtige mål – og nå dem. Vi får eksempler på, hvorfor nogle ledere lykkes, og hvorfor andre ledere dør på vejen. Og vi lærer at tage konflikter i opløbet og løse dem, inden de æder sig ind på organisationen og fortærer den.

Magt med ansvar

Hvem har ikke brug for at administrere den indflydelse og magt, man har som leder? Her forstår jeg ordet magt som et positivt ord. Magt er at være i en position, hvor man øver indflydelse. Og det kan man gøre i større eller mindre grad. Hele vejen igennem er det vigtigt at gøre det ansvarligt til gavn for dem, man leder, og for organisationen som helhed.
Vi har alle vores roller. Det er et kæmpe ansvar at udfylde lederrollen forsvarligt. Kirker er jo i virkeligheden store og velrenommerede virksomheder. Og de skal naturligvis udøve ledelse på en måde, som stemmer overens med de unikke værdier, som skabte kirken i første omgang.

Delt viden – flad struktur

Og det kan vi altså blive bedre til. Mange kirker er præget af silotænkning. De glemmer at bruge hinandens viden. Mange steder bliver den dybe tallerken opfundet indtil flere gange.
For at være opfindsomme og kreative må vi nødvendigvis dele vores viden med hinanden. Og vi må hele tiden vurdere, om vores måde at organisere os på tjener formålet. Der går alt for meget effektivitet til spilde, hvis vi har for mange lag af ledere. Økonomisk er det også dyrt. Her kan kirken lære meget af erhvervslivet.
Kirken har verdens bedste budskab. Men det er ærgerligt, når kirken bruger al sin energi på at kommunikere internt, når dette gode budskab trænger til at komme ud.

Værdier forebygger konflikter

Alle kirker og organisationer oplever konflikter af og til – i større eller mindre grad. Det vigtige er at tage sig af konflikten, før den eskalerer. For konflikter kan opløse virksomheder, kirker, organisationer og foreninger. Også de konflikter, der begynder i det små, kan bringe lande ud i åben krig mod hinanden.
På lederkonferencen i København får vi konkrete eksempler på små og store konflikter – det være sig konflikter person til person eller nation til nation.
Dybest set handler det hele om værdier. Hvad er vigtigt for os som kirke, organisation, forening eller virksomhed? Mange virksomheder gør et stort arbejde for at definere deres værdier. Men ofte ender det med flotte ord på en væg.
Det er ikke nok. Værdier skal implementeres på alle lederplaner og ud til den enkelte medarbejder. Det sker på forskellig måde, alt efter hvor stor organisationen er. Det er især en udfordring for større organisationer at få videreført værdierne til alle mellemledere, så de derefter kan formidle dem til resten af medarbejderne.

Frivillige drives af mening og passion

Hvis man skal rekruttere frivillige, er det ekstra vigtigt at formidle mål og værdier. Folk engagerer sig kun i noget, de kan se en mening med. Og de sætter kun tid af fra noget andet, hvis kirkens, organisationens og foreningens formål fremstår som vigtigt.
Her glipper det for mange ledere. De formår ikke at formidle meningen og vigtigheden af netop deres arbejde. Og dermed får de frivilliges motivation ikke noget at leve af. Det er nemlig ikke nok at rekruttere frivillige. De frivillige skal også hele tiden mindes om vigtigheden og værdien af deres indsats.
Et par gode spørgsmål kunne være: Ville du engagere dig i kirken, hvis du ikke fik penge for det? Hvad ville få dig til at afsætte fritid til foreningens arbejde? Og hvad skulle der til, for at du forpligtede dig til at arbejde år efter år i organisationen?
Når for eksempel kirker har svært ved at mobilisere frivillige, bunder det ofte i en ledelseskultur, som ikke evner at skabe visioner, der vækker passion hos de enkelte medlemmer. Mening og vigtighed er ikke er defineret og formidlet tydelig nok.
Derfor er rekruttering et af fokusområderne på Global Leadership Sumit i København i år. Her vil deltagerne også modtage en manual med øvelser, der hjælper dem godt i gang med mål, værdier og handlingsplaner.

Jesu bevægelse

Lederkonferencen byder også på budskabet om, at én bestemt mand har ændret hele historiens gang. Jesus bliver positioneret, så at sige. Han har søsat en bevægelse, der ikke som lande og organisationer på et eller andet tidspunkt er gået i opløsning. Hans budskab spredes gennem en bevægelse, der når ud til alle verdenshjørner. Byer er opkaldt efter ham. Sange og anden kunst fortæller om ham. Ja, hele vores tidsregning tager udgangspunkt i hans komme.
Jesus ville nok falde temmelig meget ved siden af, hvis han deltog i en lederkonference med højtuddannede direktører med en MBA i ledelse og administration. Men han har formået at gennemsyre hele vores verden med sit unikke budskab.
Imperier er smuldret. Multinationale selskaber er gået konkurs. Hvordan ser det ud med kirken? Vil den også fortsætte som bevægelse, eller vil den smuldre ligesom andre institutioner?
Ikke hvis vi lytter og lærer af Jesus. Og det er vi sammen om på Global Leadership Summit. Her er vi alle med i en bevægelse, der vil fremme god og ansvarlig ledelse i kirke og erhvervsliv. Det er en bevægelse, der nu har bredt sig til 300 byer verden over.
Det er rigtig spændende at være med i sådan et netværk på tværs af organisatoriske rammer og teologiske overbevisninger. Jeg sidder med tilmeldingerne og kan konstatere, at der er deltagere fra alle kirkelige retninger herhjemme. Det er virkelig værdifuldt at kunne dele erfaringer på kryds og tværs af kirkesamfund med det fælles mål at få kristendommen bredt ud over hele landet i liv og læring.


Artiklen fortsætter efter annoncen: