’Gud våger over Israel’

Eva Ravn Møenbak talte om kristen zionisme på Dansk-Jødisk Venskabs stævne.”Kristen zionisme” var temaet ved Dansk-Jødisk Venskabs efterårsstævne 3.-4. november i København.

Theodor Herzl var zionismens far. Men han kaldte præsten W. Hecler en ’kristen zionist’, sagde Eva Ravn Møenbak.

Stævnet blev indledt med ordene fra Salme 121:4 ”Han som bevarer Israel, falder ikke i søvn. Han sover ikke”. Israel er hans øjesten, og han våger over landet og folket.

Kristen og zionist

Eva Ravn Møenbak, formand for Dansk-Jødisk Venskab (DJV), talte over emnet ”Kan man være kristen og zionist?” Svaret var et klart ja. Kristen zionisme defineres som kristen støtte for det jødiske folks tilbagevenden til Israel, deres bibelske hjemland.
Jøden Theodor Hertzl var zionismens fader. Men hans samtidige, præsten William Hecler fra den engelske ambassade i Wien, havde de samme tanker. Theodor Hertzl kaldte ham for kristen zionist. Det var W. Hechler, der førte Hertzl ind i de politiske kredse.
De sidste 10 år har vi mødt en stigende modstand mod kristen zionisme bl.a. fra messianske jøder i Israel. På en konference i Bethlehem i marts understregede man, at tanken om landet Israel og jødernes tilstedeværelse som en profetisk opfyldelse skader forsøget på at skabe en retfærdig fred med palæstinenserne.
Kristne zionister beder for Israel og folket, taler Israels sag og velsigner Israel – men beder også for forsoning mellem de to folk.

Kristen zionisme i praksis

Cecilie Longfield er sammen med sin mand, Jeremy Longfield DJVs repræsentanter i Israel. Hun viste den kristne zionisme i praksis ved at fortælle, hvordan DJV er involveret i praktisk støtte gennem volontører til fysisk og psykisk handicappede, børn, der har oplevet store svigt, og hjælp med mad, tøj og tæpper til fattige jøder.
Støtten gives bl.a gennem organisationerne Orr Shalom og Ahaval Kol Israel. Orr Shalom blev oprettet i 1980 og arbejder for udsatte børn og unge. Man hjælper 1300 udsatte børn og unge i alderen 0-18+. De repræsenterer alle dele af samfundet: jøder, arabere, børn med særlige behov samt børn af immigranter.
Ahavat Kol Israel uddeler nødforsyninger til mange fattige familier. Desværre har de for nylig haft indbrud og har fået stjålet masser af udstyr og mad. Det har sat organisationen lidt tilbage, men arbejdet fortsætter ufortrødent.

Messiansk lovsang

Lørdag aften var mange samlet til israelsk-messiansk lovsangsaften ledet af Jeremy Longfield med et lokalt lovsangsband, hvor Cecilie Longfield indgik. Gruppen ledte forsamlingen i lovsang på hebraisk, engelsk og dansk. Ind imellem var der forbøn for Israel og det jødiske folk og for forsoning mellem palæstinensere og israelere.
Søndag formiddag prædikede Jeremy Longfield over temaet ”Rejsen til Zion”.