Biskop bliver præst i to sogne

Biskop i Haderslev Stift Niels Henrik Arendt fratræder sin stilling den 15. marts 2013. Men han bliver ikke arbejdsløs.
Arendt tiltræder nemlig som almindelig sognepræst i to sogne i Vestjylland. Det drejer sig om en halvtidsstiling i Staby og Madum sogne, der tilsammen har 800 folkekirkemedlemmer. Resten af tiden skal han bl.a. bruge i det udvalg, der tilrettelægger 500-året for Reformationen i 2017.
/sl