Frikirker tager det overnaturlige ned på jorden

167 præster og ledere fra danske frikirker var samlet til FrikirkeNets Lederkonference.
FrikirkeNets Lederkonference samlede 167 præster og ledere fra danske frikirker til halvanden dag med inspiration og ”networking” den 9. og 10. november i Mariager. Netværket, der samler ca. 100 primært karismatiske frikirker og institutioner, har eksisteret siden 2004.

Karismatiske rødder

Paul Scanlon er inviteret som taler. Han er leder af Abundant Life Church i Bradford i England, der vedkender sig sine karismatiske rødder, men har luget kraftigt ud i måden det praktiseres på.
– Vi har ikke længere nogen, der spontant rejser sig og kommer med en offentlig tungetale eller profeti. Og vores gudstjenester er ikke blevet ringere af det, siger Paul Scanlon. Det handler om at forstå, at Gud virker med sin ånd i hverdagen til gavn for folk udenfor kirken.

Åndelighed i livskriser

Tonny Jacobsen, præst i Pinsekirken i Vejle, fremhæver, at der findes en folkelig åndelighed, kirker let kan overse. En mere udefineret form, som dukker op i for eksempel livskriser. I en senere paneldebat giver Hasse Jakobsen fra Roskilde Vineyard, Jørn Hyldgaard fra Åbenkirke og Peter Holmsgaard fra Åndens Klinik mere konkrete indspark om, hvordan bøn for syge, profeti og andre karismatiske udtryk har det i frikirkerne.

Helhedstanke

I et oplæg om mirakuløse helbredelser fortsætter den katolske forsker og teolog Niels-Christian Hvidt lørdag den danske vinkel på det overnaturlige. Han er lektor ved Forskningsenheden Helbred, Menneske og Sandfund på Syddansk Universitet, og fortæller, hvordan samfundet, og især sundhedssystemet, i disse år kalder på troværdige oplysninger om tro og religions indvirkning på vores fysiske velvære. Det skyldes blandt andet, at en ny helheds-tankegang har erstattet tidligere tiders skarpt adskilte praksis, hvor læger kun tog sig af det fysiske.
– Folk i sundhedssystemet siger: Hvis tro er vigtigt for patienten, så er det også vigtigt for os, forklarer Niels Christian Hvidt og arbejder nu på konkret forskning, der kan klæde læger og andet sundhedspersonale på til at tage snakken med patienter, for hvem troen betyder noget.
/mibo/sl