Dansker bliver professor på norsk fakultet

Morten Hørning Jensen er ansat som professor ved Menighedsfakultetet i Oslo.
Lektor i Ny Testamente ved Menighedsfakultetet i Aarhus, Morten Hørning Jensen, ansættes på Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo i en otte procents stilling som ”Professor II” i Ny Testamente. Morten Hørning Jensen er blevet bedømt på Menighetsfakultetet i Oslo til at have professorkompetence i sin forskning i de historiske forhold i Galilæa på Jesu tid.
Da den nye stilling som professor primært indebærer rejser til Norge og Israel nogle få dage per semester, fortsætter Morten Hørning Jensen sin lektorstilling på Menighedsfakultetet i Aarhus. Ansættelsen gælder foreløbigt i en 2-årig periode.
Morten Hørning Jensen er desuden tilknyttet Aarhus Valgmenighed og Dansk Oase.
/sl