Aalborg gentager bønnesucces

”En by på vej med evangeliet” er årets bønne- og studiemateriale, som bliver brugt i mange forskellige kirker i Aalborg.
Ud fra dette bliver der både lagt op til personligt selvstudium, men også bøn i de enkelte kirker. Tre gange i perioden mødes kirkegængere fra alle kirkegrupper hos missionsforbundet i Betania for sammen at bede og tilbede.
– Første uge er emnet ”Evangeliet i os” – altså til den enkelte, anden uge: ”Evangeliet iblandt os” altså til menigheden, og tredje uge: ”Evangeliet igennem os” – altså rettet mod byen, forklarer Dominique Lachat, som er ny præst i missionsforbundet i Aalborg
Det første fællesmøde var i begyndelsen af januar.
– Det var en meget opmuntrende aften med cirka 250 deltagere fra forskellige menigheder i byen, fortæller Dominique.
21 dages bøn i januar har været en fast tilbagevendende begivenhed i Aalborg de seneste år.
Eva