Kampen for at blive et barn

Jeg er lærervikar på en skole, og når jeg træder ind ad døren til 2. klasse, bliver jeg nogle gange hjerteligt omfavnet af de små elever – næsten før jeg når at opfatte hvor og hvem de er.
Reaktionerne i 9. klasse er af en lidt anden slags, kan jeg godt afsløre. Der lyder ofte et jubelbrøl, fordi de kan skimte en time med knap så meget arbejde.
Andre gange bruger man 5-10 minutter på at få alle til at sidde ned og være stille, og det gælder på alle klassetrin. Jeg tænker en gang imellem på, at der står i Bibelen, at Jesus talte som ingen andre. Folk var virkelig opmærksomme, når han talte. Han talte nemlig med autoritet og på en måde, så folk kunne forstå det. Sådan en opmærksomhed kunne jeg godt bruge engang imellem.
Børn er herlige – og virkelig irriterende nogle gange. De første gange jeg var vikar på skolen sagde jeg til nogle elever, at jeg var en af mine venner, som havde arbejdet der tidligere. Jeg havde bare taget en maske på for at forklæde mig. Selvom vi ikke ligner hinanden så meget, så kunne jeg se på eleverne, at de ikke helt vidste, hvordan de skulle reagere. Talte jeg sandt? Var jeg virkelig ham? Nej, det kunne ikke passe…og så alligevel måske?
Deres usikkerhed gav mig lyst til at fortsætte med min lille løgn. De udspurgte mig om nogle ting om min ven, som jeg godt vidste. Da jeg kunne svare på deres spørgsmål, blev de endnu mere usikre. Efter et par dage med mange forklaringer, tog en af eleverne pludselig fat i min kind for at bevise, at jeg ikke havde en maske på! Jeg var afsløret.

En af de ting jeg elsker ved børn, er deres gode fantasi. Intet er umuligt. Deres livserfaringer er stadigvæk så begrænsede, at de ikke er helt sikre på, hvordan verden er skruet sammen.
Jesus sagde, at vi skulle blive som børn, for at komme ind i Hans Rige. Da han gik rundt på jorden, havde han nogle store udfordringer: Han skulle forklare folk, at den Gamle Pagt skulle afløses af Den Nye Pagt. Han skulle lære disciplene, at Guds Rige var kommet til jorden, så de kunne forvente, at udføre helbredelser, uddrivelser af ånder og andre ting. Han sagde hele tiden til alle: ”Omvend jer (tænk på en ny måde), for Guds Rige er her”. Det har ikke været nemt…
Måske var det, fordi de havde så svært ved at forestille sig, at verden lige havde ændret sig for evigt. Det de havde lært, skulle ændres. Det havde været lettere for et barn at forstå…

Af Henrik Engedal
ung@udfordringen.dk