Sømandsmissionen sejler videre i Hvide Sande

Sømandshjemmet er sat til salg, men en styregruppe skal fortsætte arbejdet sammen med sømandsmissionæren.
Besætningen består af tovholder Iver Poulsen og Keld Timmer Andersen, Agnes Muff og Betty Husted.
– Da beslutningen om at sætte Hvide Sande Sømandshjem til salg blev meldt ud, blev det også understreget, at Sømandsmissionens hovedbestyrelse stadig vil ”evangeliet til søfolk
og fiskere” i Hvide Sande, uanset om der er et sømandshjem eller ej. Det handler både om velfærd og det personlige møde med budskabet fra Jesus Kristus i det maritime miljø, lyder Sømandsamissionens pressemeddelelse.
/sl