Udstilling om “Jøden Jesus” åbnes på museum i Stockholm

En banebrydende og grænseoverskridende udstilling om “Jøden Jesus” vil om kort tid åbnes på Det jødiske Museum i Stockholm – ikke om Jesus Messias eller Jesus Kristus, men om den historiske Jesus.
Hvem var han? I hvilket samfund levede han? Hvad blev han inspireret af?

De fleste ved, at Jesus var jøde, men hvor meget ved kristne om den jødiske Jesus og hans rødder i den jødiske tradition – og hvor meget ved jøder om Jesus?

Det vil udstillingen prøve at kaste lys over. Det jødiske Museum vil bygge broer mellem jødedom og kristendom og øge kundskaben om den fælles jødisk-kristne arv.

Chefen for museet, Yvonne Jacobsson, oplyser, at ideen fødtes for to år siden, og at den er blevet konkretiseret af en udstillingsgruppe af jødiske og kristne sagkyndige, som alle er engagerede i dialogarbejde og nærmer sig emnet med respekt for anden side.
– Dette er en af forudsætningerne for, at det skal lykkes med en sådan udstiling, siger hun.

Middelhavsmuseet i Stockholm har udlånt flere genstande i udstillingen, og det samme gjaldt to museer i Jerusalem – Israel Museet og Bibelland Museet. En privatperson i Stokholm har tilsagt, at udstillingen vil kunne vise klenodier fra hans arkæologiske samling.
– Jeg håber, at vi fra Bibelland Museet vil kunne få en såkaldt benkiste, hvor de afdødes ben er lagt, når resten af kroppen er rådnet, siger Yvonnne Jacobsson.

Lang proces

Det er en lang, bureaukratisk proces at låne genstande fra museer i udandet, omfattende dyre forsikringer og transport. Hertil kommer, at modtagermuseet skal have et godt klimaanlæg, sikkerhedsinstallationer og lys, som ikke skader genstandene. Det kan Det jødiske Museum i Stockholm klare. Det har fået bidrag fra forskellige fonde, og Kulturrådet har bevilget et ekstra beløb.
– Vi vil vise mønter, olielamper, lysholdere, glas, smykker, små flasker og andre hverdagsting, som man brugte for 2000 år siden, siger museumschefen. Udstillingen har bl.a. fokus på jødernes tilværelse i Judæa og Galilæa under det romerske styre.

Udstillingen er opbygget historiskt og kronologiskt. Den slutter med korsfæstelsen. Det som sker derefter – kristendommens vækst, adskilllelselsen mellem jødedom og kristendom, udviklingen inden for kirken og relationerne mellem kirke og synagoge – vil blive drøftet på seminarer, ved foredrag og diskussioner. Til nogle seminarer vil man indbyde repræsentanter for det muslimske samfund, idet Jesus anses for at være den næststørste profet i islam.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vigtigt katalog

Udillingen vil have et stort katalog på 122 sider med tekst på svensk og engelsk. Ifølge museumschef Jacobssn er kataloget et vigtigt bidrag til forståelse af den tradition, som Jesus voksede op i.
– Kataloget giver også et billede af, hvad der hændte senere, da jødedom og kristendom gik hver sin vej, siger hun, – og hvordan man i dagens dialog pointerer det, som forener, snarere end det som adskiller jødedom og kristendom.

En af artiklerne i kataloget er skrevet af den fremtrædende svenske teolog, dr. Gøran Larsson. docent i judaistik og tidligere direktør for Det svenske teologiske Institut i Jerusalem. Larsson – som er pensioneret, men stadig holder foredrag i udlandet om religiøse emner – har bopæl i Jerusalem, hvorfra han rejser til Europa, Sydamerika m.m.
Larsson, der er med i udstillingsgruppen og bidrager i kataloget med en artikel om jødisk forskning om Jesus, siger i Jerusalem til Deres korrespondent:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Unik udstilling

– Udstillingen er unik. De er føste gang i Sverige, at jøder på denne måde præsenterer et billede af Jesus fra Nazaret og hans jødiske verden. Jeg tænker på alt det positive, der er hændt i relationerne mellem jøder og kristne, siden jeg som ung student på Det svenske teologiske Institut her i Jerusalem for første gang mødte jøder af kød og blod og oplevede jødedommen som den er, og ikke som jeg troede den var. Allerede da begyndte en jødisk Jesus at blive levende for mig. Jøder og kristne havde svært ved at tage Jesus’ jødiskhed alvorligt. Kristne har måske oplevet, at han derigennem tages fra dem, og jøder at han kommer for nær. Fra begge sider er der ofte opbygget en mur, hvor Jesus og Det nye Testamenter bliver den stores skillemur for gensidig afstandstagende og foragt.

Larsson siger:
– Iblandt har kristne defineret det, der er svært i Biblen, som jødisk, mens de har taget monopol på f.eks. kærlighedsbudet, skønt det står i midten af Mosebøgerne (3. Mos. 19:18) og udgør sammenfatningen af den menneskelige etik ifølge jødedommen. Jesus er ikke sjældent blevet løftet ud af sin jødiske samtid og erklæret som “kristen” i modsætning til “jødisk”. Jesus blev den, som ikke blot reformerede, men også lavede revolte mod sin samtids jødedom. Tragisk nok kom altså troen på Jesus ofte til at føre til foragt for Jesu egen jødiske tro og for det folk, han levede iblandt, virkede og døde. En af de dybeste rødder til fordomme, mistro og misagtelse mellem jøder og kristne er altså mangel på kundskab om Jesu jødiske verden. Udstillingen om den jødiske Jesus udfylder et stort behov – historiskt, religiøst, kulturelt, bibelsk, teologisk og ikke mindst medmenneskeligt.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Komme Jesu nær

– Vi vil alle komme personen Jesus nær og forstå hans livsbetingelser og drivkraft, siger Yvonne Jacobsson. Udstillingsgruppens månedlige møder var vitale, lærerige, stimulerende og berigende. For første gang i Sverige har kristne og jødiske repræsentanter samarbejdet på konkret vis for at give et tydeligere billede af, hvem Jesus var som menneske. Det har været en stor udfordring at optage emnet om at berette om jøden Jesus – ikke mindst med tanke på, at ambitionen har været at skabe en historisk, videnskabelig udstilling.

Videre siger hun
– De skriftlige kilder om Jesus udgøres hovedsageligt af Det nye Testamentes bøger og af, at Josefus Flavius i sine skrifter om jødernes historie har bekræftet. at Jesus eksisterede. Arkæologiske fund fra Jesu tid bidrager til øget forståelse af livsvilkårene under Det andet Tempels tid, da Jesus levede. Vi lærer Jesus at kende fra fødslen til den tragiske korsfæstelse.
– Vi arbejder dagligt med at modvirke antisemitisme og øge tolerancen mellem mennesker, siger mseumschefen. Udstillingen bliver en platform for inter-religiøse samtaler og forelæsninger om vores fælles arv. Vi håber, at den vil vække nysgerrighed og stimulere til videre samtaler.

Kristne glade for udstillingen

Chefassistent på museet, Yael Fried, siger:
– Vi har mødt mange kristne, som er glade for, at vi har denne udstilling. De synes, det er fantastisk, at vi løfter Jesus frem og lærer om hans jødiske rødder. Der er stort ukundskab til dette i både jødiske og kristne kredse, hvilket vi som museum kan mindske. Man skal kunne komme til udstillingen uden at vide noget og gå herfra og vide mere. Det er op til den enkelte at søge mere kundskab.

Museets Jesus-udstilling er formgivet af Anna Skagerfos. Hvis udstillingen bliver vellykket, vil den eventuelt blive sendt på en udenlandstourne som udstillingerne om Raoul Wallenberg, Franz Kafka og Josef Frank.

Udstillingen åbner den 13. januar og vil kunne ses i flere måneder.