60 steder husker kvinder de fremmede

På Kvindernes Internationale Bededag den 1. marts samles kristne 60 forskellige steder i
Danmark på tværs af kirkeskel om temaet: ”Jeg var fremmed, men du tog dig af mig”.- Det er sandelig et meget relevant emne, både i hele verden, hvor mennesker vandrer omkring i et forsøg på at klare sig i livet, men også på det lille plan, hvor man kan føle sig alene i mængden.

Inge-Lise Lollike er formand for Kvindernes Internationale Bededag.

Sådan siger Inge-Lise Lollike, formand for Kvindernes Internationale Bededag, om årets tema for bededagen, som falder den 1. marts. Temaet ”Jeg var fremmed, men du tog dig af mig” er blevet valgt af den franske afdeling af den økumeniske gruppe. Planlægningen af den årlige bønne-gudstjeneste går nemlig på skift mellem de 170 deltagende lande.

Både Frelsens Hær og katolikkerne er med

– Hvor det er muligt, forsøger man også lokalt at skifte mellem de forskellige menighedslokaler fra år til år i Danmark, fortæller Inge-Lise og understreger det økumeniske fællesskab.
– Det er både Frelsens Hær, Baptister, Metodister, Missionsforeninger, Folkekirken, Apostolsk Kirke, Brødremenigheden og den Katolske Kirke, som har arrangementer på dagen i Danmark.

Går jordkloden rundt

Til gudstjenesten er der udformet et udførligt skriftligt materiale, som vil betyde, at de samme bønner bliver bedt jordkloden rundt hele det døgn.
Den franske gruppe har i gudstjenesten valgt at sætte særligt fokus på kvinder, som har skiftet kultur af den ene eller anden årsag, og som derfor kan opleve sig som en fremmed. En af eksemplerne er ”Irina” fra Ukraine, som er flyttet til Frankring med håb om uddannelse og fremtid, og som i stedet endte som en handlet prostitueret.

Samme familie – forskellige huse

– Jeg håber, at folk må gå hjem med en nød for de fremmede, og huske både at be’ for dem, men også at hjælpe praktisk ved for eksempel at støtte en god indsats. Og så håber jeg også, at folk må blive mindet om, at det er dejligt at være sammen på tværs af kirkeskel. At vi er samme familie, selvom vi bor i forskellige huse, siger Inge-Lise.

Kunstner Anne-Lise Hammann Jeannot har malet årets kunstværk til bededagen:
– Jeg har i dette maleri forsøgt at oversætte begrebet ”en fremmed” med en silhuet malet udelukkende med grå farver, med vilje adskilt fra de andre farver, fortæller Anne-Lise Jeannot.