En sund familie?

Kan du genkende de følgende eksempler på, hvad der kendetegner en sund familie? Enten i din egen familie eller i den familie, hvor du er vokset op?
Hvis ikke du kan genkende det hele eller dele deraf – kan du måske inspireres til at begynde at arbejde på det i din nuværende familie: Det er aldrig for sent at bryde mønstre.

I den sunde familie er der ingen forkerte følelser. Det er godt at udtrykke sig personligt og udtrykke vrede, skuffelse, ked-af-det-hed, ængstelse og tristhed mv.
I den sunde familie inspirerer de voksne hinanden og ser forskellighed som en styrke.
Familiens medlemmer opmuntrer, støtter og lytter til hinanden. Man deler skuffelser over fiaskoer og begåede fejl og kan tale frit om det.
Der er samhørighed i familien, også selvom det enkelte familiemedlem kan have sine helt personlige overbevisninger. De deler alle nogle fælles værdier, som man lever efter, diskuterer og tror på.
Den sunde familie er åben og interagerende med det omgivende samfund. Den præges af gæstfrihed og spontanitet.
Man støtter hinanden og kan tilpasse sig situationer og perioder med stressende og vanskelige vilkår, fx arbejdsløshed, sygdom, dødsfald og dårlig økonomi mv.
Familien anerkender og værdsætter indbyrdes forskelle, selvom de falder uden for de overordnede mønstre.
I en sund familie oplever alle sig som ligeværdige mennesker. Det er tydeligt, at forældrene har lederskabet og beslutningsmagten, samtidig med at de er åbne over for børnenes ønsker og ideer.
I en sund familie lærer børnene i løbet af deres opvækst at værdsætte både afhængighed og selvstændighed.
Husk – det er aldrig for sent at begynde at arbejde for en sund familie.
Af psykoterapeut Gitte Lykke