Etiopisk hovedtaler til ny bibelcamping

Mørkholt Strand Camping er kendt for sit omfattende bibelcamping-program. I år vækker særligt et tema ekstra stor opmærksomhed – nemlig den nye International Missions Camp.
International Missions Camp er en ny bibelcamping for dem, som vil udvide deres horisont og opnå større forståelse for og indblik i verden uden for Danmark.

Teshome Amenu er hovedtaler på Mørksholts internationale bibelcamping.

– Det unikke ved International Missions Camp er at skabe et fællesskab på tværs af nationale og kulturelle grænser, fortæller missionær Brian Madsen.

Nye undervisere

International Missions Camp arrangeres i samarbejde mellem Indre Mission og Dansk Ethioper Mission. Hovedtaleren er Teshome Amenu, som er præst i Mekane Yesus Kirken i Etiopien. Teshome Amenu, som er meget engageret i at forkynde det kristne budskab i Etiopien, er blevet inviteret til Danmark for at tale på netop Mørkholt.
Desuden medvirker Finn Hougaard, missionær i Liberia, Roar Steffensen, tidligere missionær i Peru, missionærerne Susanne Lund Kristensen og Brian Madsen samt Dansk Ethioper Missions generalsekretær Sune Skarsholm og netværkskoordinator Lotte Carlsen i den nye bibelcamping.
Forkynderne og underviserne er allesammen personer, som brænder for international mission på den ene eller anden måde. De har en flerkulturel baggrund og har alle bevæget sig i mere end én kulturel sammenhæng. De har med andre ord været ude at føle og mærke andre kulturer på egen krop.

Migrantmenigheder

Der er allerede lagt et spændende program med internationale indspark for i år. Men det stopper ikke her. IMC har store planer for fremtiden. Der lægges vægt på ordet ’international’ og arbejdes på at nå ud til de mange nye migrantmenigheder.
Brian fortæller:
– International Missions Camp er ikke kun tiltænkt danskere. Vi ønsker, at Gud vil åbne vores øjne og hjerter for verdens mangfoldighed og Guds storhed – uanset hudfarve og kulturel baggrund, store såvel som små. Alle nationaliteter er velkomne.
Eva