Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 8,00 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg
– Orla@Udfordringen.dk.

Spørgsmål 1:

Det er galt med hukommelsen

Kære Orla Lindskov
Jeg har længe tænkt på at skrive til dig om mit problem, og da det ikke er blevet mindre efterhånden, vil jeg nu gøre alvor af det.
Jeg er en kristen dame på omkring 70 år, og det, der er så tungt for mig, er, at jeg synes, jeg får sværere og sværere ved at huske. Jeg kender mindst 3, som også er kristne, der ganske tydeligt er ved at blive demente eller i hvert fald meget senile.
Nu er det så min bøn til dig, om du vil bede for mig, at det i hvert fald ikke bliver værre med mig, end det allerede er. Jeg kan jo i Udfordringen se, at mange har fået hjælp efter din forbøn.
Jeg har jo selvfølgelig selv bedt for sagen mange gange. Det er især korttids-hukommelsen, det er galt med. Jeg kan nogle gange lige ville sige noget, og så glemmer jeg, hvad det er, jeg vil sige. Jeg kan også få noget fortalt, som jeg så bagefter ikke kan huske. Det kniber også med at koncentrere mig, når jeg læser.
Du må meget gerne sende mig en salvedug.
Venlig hilsen ”A.”

Svar 1:

Vi skal ikke overgive os til sygdom

Kære ”A.”
Jeg har bedt for dig og sendt dig en salvedug, for jeg tror, at alt er muligt for Gud. Han kan også hjælpe dig.
Demens er en sygdom, der kan ødelægge livet for ældre mennesker. Men vi har lov til at tro, at Gud i Jesus Kristus er den store læge også for den sygdom.
Demens viser sig ved, at vore åndsevner bliver svækket, det gælder ikke kun hukommelsen. I sygdommens første år erkender personen ofte selv, hvordan sygdommen tærer på hukommelsen, men også på de intellektuelle evner i det hele taget. Sygdommen skrider for det meste langsomt frem. Jeg fornemmer fra dit brev, at det også er det, du frygter for, sker med dig.
Demens er et hastigt voksende problem her i Danmark, vel også fordi der hastigt bliver flere ældre.
Men symptomerne på demens kan gå tilbage. Det bør også nævnes. Det sker især, hvis symptomerne på demens skyldes, at man har slået hovedet, at man lider af blodmangel, vitaminmangel eller for lavt stofskifte osv.. Men tilstanden kræver så for det meste lægelig behandling.
Symptomerne kan også gå tilbage på grund af forbøn. Det omtalte jeg ovenfor.
Jeg har nemlig i tidens løb bedt for mange med hukommelses–problemer. Det har ikke kun været for ældre mennesker, yngre mennesker kan også komme til at døje med svigtende hukommelse.
Enkelte har efter forbøn meldt tilbage, at deres hukommelse og deres koncentration er blevet bedre. Det er sket for yngre såvel som for ældre. Hos et par stykker er hukommelses-problemerne helt væk efter forbøn. Heraf ser vi, at Bibelens ord om at Jesus Kristus er den samme i dag, i går, ja, til evig tid, disse ord er sandhed. Vi skal aldrig give op og overgive os til sygdom, heller ikke til demens.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Spørgsmål 2:

Jeg er desperat efter en partner

Kære Orla Lindskov
Mit liv gør ondt. Jeg er så bange for ensomheden.
Jeg er en kvinde på 32. Jeg ved godt, at det ikke er fysisk sygdom, jeg lider af, men jeg har alligevel en smerte i mig. Derfor skriver jeg til dig. Jeg er så bange for at blive alene resten af livet. Jeg søger næsten desperat en partner, og det bekymrer mig meget, at min søgen indtil nu har været uden resultat. Jeg havde en kæreste i 4 år.
Men han forlod mig, fordi han syntes, jeg var for alvorlig. Det syntes jeg ikke var rigtigt.
Mine studiekammerater trøster mig med, at jeg ser godt ud. De kan lide mig. Men hvad hjælper det, når mine bekymringer over måske aldrig at finde kærligheden og en partner dræner mig og svækker min livsgnist. Jeg har det dårligt med at være alene.
Hvad synes du, jeg skal gøre? Jeg føler selv, at mine tanker om min situation er forkerte. Vil du godt bede for mig?
Mine bedste hilsener
En studerende

Svar2:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Sæt pris på dit liv nu

Kære Studerende
Livet i ensomhed kan føles som en tung byrde, der næsten ikke er til at bære. Den ensomme kan så let gå i panik.
Men betragt dit liv nu som en overgangs-periode til noget bedre. Sæt pris på dit liv, som det er nu.
Det er heller ikke altid let i et parforhold. Jeg har talt med mennesker i parforhold, og de længes tilbage til tiden, da de var alene. Det er ikke altid en lyserød sky at være to.
Jeg tror på, at du skal finde den rigtige. Bevar håbet. Lad ikke ensomheden føre dig ind i sit fængsel og gøre dig til sit offer.
Hvis du vil livet og et lykkeligt parforhold, så vil livet også dig. Bliv ikke gemt af vejen af ensomheden. Du skal ikke giftes med ensomheden. Den skal ikke være din livsledsager.
Vær åben for de muligheder, Gud sender dig i dagene, der kommer.
Glæd dig over, at dine studiekammerater kan lide dig og synes, at du ser godt ud. Til sidst: alt skal nok blive godt. Jeg beder for dig.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:
Kære Orla Lindskov
Jeg håber, at du har det godt og er sund og rask. Må Gud velsigne dig, og tak for dit forbøns-arbejde.
Jeg skriver på ny til dig angående forbøn for børnene og mig, da jeg ved, at det hjælper, hver gang du beder for os. Gud vil os det alle godt her i livet. Tak for det, Gud.
Jeg takker bl.a. Gud for, at jeg har fået et vikarjob som hjemmehjælper. Tak Orla for forbøn.
Med venlig hilsen M.G.

Min oplevelse:
Til Orla Lindskov
Tak for salvedugen og tak for en dejlig gudstjeneste hos os i slutningen af oktober 2012. Salvedugen ligger nu under min mands lagen, tæt på hjertet. Vi siger tak for helbredelsen.
Jeg vil gerne ære min Far i himlen ved at fortælle om Guds helbredende indgreb i min ryg for år tilbage.
Du havde en mødekampagne i Pinsekirken i Odense. På et af møderne kom du med et kundskabsord om, at der var en person i salen, der havde smerter i ryggen.
Jeg var klar over, at det var mig. Jeg havde været indlagt på sygehuset med en diskusprolaps. Jeg havde fået besked om, at jeg kunne få pension.
Men tak til Jesus, fra den aften var jeg helbredt, og det holder.
Må Jesus styrke dig i din tjeneste.
Kærlig hilsen
En forhenværende
rygpatient


Artiklen fortsætter efter annoncen: