Menighedsrådsarbejdet skal glide lettere

Et nyt lovudkast, som skal lette menighedsrådenes arbejde, er netop sendt til høring.
Det er det rent praktiske arbejde i menighedsrådene, der er i fokus med det nye lovforslag, som ministeriet for Ligestilling og Kirke sender til høring. Det skal være lettere at samarbejde på tværs af små sogne, internetsider kan bruges til annoncering i stedet for lokale aviser, og de mindre sogne behøver ikke nedsætte helt så mange udvalg.
Desuden kan menighedsrådene også vælge at sende materiale til møderne ud elektronisk. Alt sammen noget, som Ministeriet håber vil være med til at gøre menighedsrådsarbejdet lettere og sjovere.