Mystik omkring besøg af Norges udenrigsminister i Isarel

Det israelske udenrigsministerium har meddelt, at “Norges udenrigsminister er velkommen i Israel” og har hermed ophævet en del af mystikken omkring den norske udenrigsminister, Espen Barth Eides, mulige besøg i Israel.
Norge har formandsposten i den internationale giverlandskomite for palæstinenserne, og det er sædvane, at den norske udenrigsminister har en drøftelse med israelske og palæstinensiske ledere, inden giverlandskomiteen mødes.

Mødet i giverlandskomiteen i næste måned betegnes som et “skæbnemøde” på grund af palæstinensernes vanskelige økonomiske situation.

Israel skal denne gang have sagt nejtak til et norsk besøg netop nu, men det skyldes næppe andet, end at man på israelsk hold endnu ikke har dannet regering.

Men Israel har stadig en fungerende udenrigsminister, statsminister Binyamin Netanyahu, der midlertidigt har overtaget posten – indtil en ny udenrigsminister træder til.

I det israelske udenrigsministeriums udtalelse hedder det bl.a., at ministeriet ønsker at klarlægge, at “modsat det indtryk som er skabt af visse blade, er Norges udenrigsminister meget velkommen i Israel”.

Videre hedder det, at “den nøjagtige tidsplan for et besøg skal koordineres af de respektive ambassader, som det er sædvanligt, og at det vil blive tilpasset Israels politiske kaldender – d.v.s. edsaflæggelse af den nye regering og udnævnelse af en ny udenrigsminister”.
– Det er tidspunktet for besøget, som skal drøftes, siger Norges ambassadør i Israel, Svein Sevje, ikke om den norske udenrigsminister er velkommen – det er han.