Årsmøde i Kristelig Handicapforening

Når Kristelig Handicapforening den 16. marts holder årsmøde, bliver det med deltagelse af biskop Karsten Nissen.

Biskop Karsten Nissen mener, at vi har meget at lære af udviklingshæmmedes tilgang til evangeliet.

Han skal holde foredrag om ”At være kirke for udviklingshæmmede.” Han siger i en artikel i Kristelig Handicapforenings blad:
– Vi kan virkelig lære meget af mennesker, som umiddelbart og med stor intensitet tager imod det grundlæggende i evangeliet.
Årsmødet foregår i Vejle Missionshus.
Eva