Evangelisk luthersk i vidensmål

Omlægningen af lærernes undervisning i kristendom til at høre under et samlende dannelsesfag vakte tidligere på året stor debat.
Her i Udfordringen udtrykte formand for Foreningen af Kristne Friskoler, Thorkild Bjerregaard, stor bekymring over lærernes manglende faglighed på området.
Selvom kristendomsfaget ikke er blevet bevaret i sin oprindelige form, har den generelle modstand dog vakt så meget gehør, at den evangelisk-lutherske kristendom nu er skrevet specifikt ind i vidensmålene.
– Vi har fået, hvad vi med rimelighed kunne ønske os. Vi har generelt fået de præciseringer af vidensmålene, vi ønskede os. Til gengæld har vi måttet acceptere, at der ikke er foretaget præciseringer af områdets omfang, siger Jens Henrik Thulesen Dahl, Dansk Folkepartis ordfører for forskning og videregående uddannelser til Kristeligt Dagblad.
Eva