Biskopper skyld i kirkesplittelse

Det er dem, som giver slip på den lutherske forståelse af ægteskabet, der må bære ansvaret for splittelse mellem danske og afrikanske lutherske kirker, mener Evangelisk Luthersk Netværk.Flere lutherske kirker i u-lande har taget afstand fra deres søsterkirker i Vesten på grund af accepten af homoseksuelle ægteskaber.

Gudstjeneste i Mekane Yesus kirken i Ethiopien. Kirken er luthersk, men synes at den danske folkekirkes holdning til homoseksuelle ægteskaber problematiserer samarbejdet.

På Evangelisk Luthersk Netværks (ELN) hjemmeside argumenterer de for, at det er folkekirkens ledelses ansvar, når blandt andet Mekane Yesus kirken i Etiopien oplever, at det er vanskeligt at samarbejde med Den Danske Folkekirke.

Evangeliets lære?

På hjemmesiden luthersk-netvaerk.dk skriver ELN:
– Et af stridspunkterne i kølvandet på det nye ægteskabsritual har været, om man kunne betragte det nye ritual som omfattet af de to ting, som man må være enige om for at bevare kirkens enhed, nemlig: “Evangeliets lære og sakramenternes forvaltning”. De otte biskopper, som står bag det nuværende ægteskabsritual i Folkekirken forstår alene “Evangeliets lære” som spørgsmålet om retfærdiggørelsen af tro. De mener altså, at hvis man er enige om det, så er enheden ikke brudt.

En bredere betydning

Pastor emeritus Hans Olav Okkels argumenterer for samme holdning i Kristeligt Dagblad den 26. februar:
– Men den biskoppelige tolkning af artikel syv er en meget minimalistisk tolkning. Ganske vist kan reformatorerne bruge ordet evangelium om retfærdiggørelseslæren, men det kunne også bruges i en bredere betydning som hele det nytestamentlige budskab. Sammenhængen synes at vise, at det er i denne bredere betydning, at Den Augsburgske Bekendelse bruger ordet ”evangelium”, idet vi ser, at bekendelsen også fordømmer falsk lære om Kristus, om dåb og nadver.

Uværdigt

ELNs Landssekretær Brian Christensen udtaler:
– Det er uværdigt at ville placere ansvaret for splittelsen hos de kirker, der holder fast ved den traditionelle lutherske og bibelske forståelse af ægteskabet. Ansvaret må bæres af dem, som indfører nye ritualer, som er i modstrid med Guds ord.
Eva