12 millioner bibler printet i Kina

Selv om Amity Printing i Kina udgav 12 mio. bibler og Ny Testamenter i 2012, gik to tredjedele af dem til eksport, og der er tale om en reel nødsituation i Kinas landdistrikter.

Amity Printing i Nanjing, Kina producerer årligt mange millioner bibler. Men de fleste går til eksport, mens der er enorme behov på hjemmemarkedet.

Den sidste tredjedel af biblerne fordeles blandt Kinas 55.000 registrerede kirker. De sælges for ca. 10 kroner, og det er tilladt for de kristne at have disse Amity-bibler. Til gengæld er det svært at skaffe bibler til landdistrikternes kirker, som befinder sig langt fra de registrerede. Hvis man bestiller mere end et par bibler ad gangen, opfattes det nemlig som mistænkeligt.
– Der er en voksende nødsituation, fordi man mangler Guds Ord i landdistrikterne, fortæller Paul Hattaway fra Asia Harvest. Jeg frygter, at det kan få alvorlige følger for den vækkelse, som har brændt så klart i Kina i de sidste 30 år.
Bodil