Aarhus-kirker bruger Store Bededag til bøn

17 vidt forskellige kirker fra Aarhus mødes Store Bededag for at bede for deres by. Kirkelederne vil vise, at de tager ansvar for byen.Fra Eurolife til den Katolske Kirke, fra IMU til Frelsens Hær. Evangelisk Alliance samler Aarhus-kristne fra alle kirkespektre i bøn for deres by på Store Bededag.

John Lorenzen er præst i Saralystkirken og leder af Evangelisk Alliance i Aarhus.

I Evangelisk Alliances bedegruppe mødes præsterne i de 17 kirker, som står bag arrangementet, en fredag om måneden, og det var herfra, initiativet til bededagen oprindeligt kom.
– Sidste år fejrede vi Store Bededag i en idrætshal i Gellerup. Der havde vi fokus på at gøre begivenheden folkelig med blandt andet gospel. I år er vi mere optaget af, at kirkerne i Aarhus står sammen og be’r og lovsynger sammen, forklarer John Lorenzen, som er præst i Saralystkirken og formand for Evangelisk Alliance i Aarhus.

En forandrende effekt

I år bliver Store Bededags-arrangementet holdt i Aarhus Valgmenighed på Mjølnersvej i Aabyhøj. Det er da også denne kirke, som sammen med Citykirken og Saralystkirken har planlagt selve dagen.
– Men jeg forventer, at der stort set kommer folk fra alle de 17 kirker, som står bag, fortæller John Lorenzen, som tror på, at det har en stor betydning at gå sammen og bede.
– Det er ikke den konkrete halvanden time, som gør en forskel. Men jeg tror, der er en forandrende effekt af, at kirkerne står sammen og tager ansvar for byen, familielivet, kultur og integration. Vi skal vise byen, at vi tager positivt ansvar for byen, men det betyder også noget for kirkerne at blive mindet om, at vi er missionale og sendt til byen, slår han fast.
Han tror også på, at bønnen kan have et konkret resultat.
– Vores månedlige fællesbønner mellem præster og ledere i kirkerne betyder, at syv af kirkerne er gået sammen om at tage ansvar for social udsatte i Aarhus. Sådan kan bøn også gøre en konkret forandring i os, forklarer John Lorenzen.

Tusindvis af kristne

Sidste år var der omkring 300 deltagere til bønnearrangementet. I år håber John Lorenzen på op mod 350.
– De 17 kirker repræsenterer jo tusindvis af kristne aarhusianere, så der er slet ikke plads, hvis alle kommer, forklarer han.
De forskellige teologiske forståelser hos kirkerne kommer ikke til at skabe problemer på selve dagen.
– Vi undlader at give nadver, fordi vi der har forskellig teologisk tilgang. I stedet fokuserer vi på at lovsynge og at bede konkret for byen, forklarer han og fortæller, at borgmesteren er glad for, at de be’r.
– Vi spurgte ham, om han havde nogle konkrete bedeemner, men han opfordrede bare til, at vi bad for byens ve og vel og fortsatte udvikling, fortæller John Lorenzen.