Campingkvinder til kirkedage

Fem ”campingkvinder” skabt af billedkunstneren Marit Benthe Norheim kommer i forbindelse med Danske Kirkedage den 9.-12. maj 2013 til at stå foran Ålborg Kongres- og Kulturcenter.

Disse fem campingvognskvinder har vakt forundring alle steder, de har været udstillet.

Kunstværket er en af i alt fem campingvogne fra 1970’erne, som den internationalt kendte kunstner Marit Benthe Norheim har omdannet til kvindeskikkelser ved at modellere dem med hvid beton. Inde i vognene er der skulpturer, relieffer, fotografier og musik, som knytter an til vognens tema.
Campingkvinderne har skabt stor forundring og interesse overalt, hvor de er kommet frem, siden de første gang blev udstillet i Stavanger i 2008.
Eva