KD vil lukke asyl-bederum

– Det er ikke fordi, vi er imod muslimer, siger Stig Grenov, formand for Kristendemokraterne.

Stig Grenov mener ikke, det kan være statens eller Røde Kors opgave at stille bederum til rådighed på asylcentrene.

– Men også moderate muslimer, som er flygtet fra et diktatorisk system, oplever at religiøse mørkemænd presser dem til at deltage i den kultur, som de er flygtet fra.

Bederum forstærker forfølgelsen af kristne

Stig Grenov taler om situationen på de danske asylcentre, hvor konverterede muslimer bliver forfulgt for deres tro, som det blev beskrevet i det seneste nummer af udfordringen.
Han mener, at bederummene på asylcentrene er en af de faktorer, som forstærker forfølgelsen.
Bederummene i asylcentrene er ikke specielt tiltænkt muslimer, men er tilgængelige for alle troende. Men i mange asylcentre har muslimerne ”sat” sig på dem, med bønner, koranskole med mere.
– Hvis alle opførte sig ordentligt, ville bederummene jo ikke være noget problem. Men det er altså ikke alle kulturer, som har den tolerence med sig, som vi er opdraget med i Danmark, forklarer Stig Grenov.

”Efterretningstjeneste”

– Vi går ind for frihed til at bede. Det kan man gøre på sit eget værelse, eller gå ud og frekventere en moské eller kirke, hvis man vil, forklarer han.
– Problemet er, at bederummene kommer til at fungere som en slags ”efterretningstjeneste” eller kontrolorgan, hvor en hård kerne af muslimske mørkemænd håndhæver egne regler og kulturtraditioner i strid med det danske demokrati.
– Nogle, som er konverteret fra islam til kristendom har oplevet, hvordan der er blevet sendt mails til deres hjemland om deres nye tro. Derefter er de blevet ringet op og har fået at vide. ”Du er ikke min søn!”, og ”Vi slår dig ihjel, når din asylansøgning bliver afvist og du vender hjem.”
Stig Grenov mener, at de kristne asylansøgere dermed oplever, at den terror, de flygtede fra, følger med til Danmark.

Jørn Blohm Knudsen mener, at Røde Kors må sørge for, at bederummene kan blive brugt af alle.

Jørn Blohm Knudsen fra Åbne Døre mener heller ikke, at kristne skal forfølges i Danmark. Men løsningen behøver ikke være at lukke bederum.
– Dansk Røde Kors, som driver asylcentrene, må sørge for, at bederummene fungerer for alle, og at det ikke bliver muslimernes alene.
– Alle skal have lov til at dyrke deres tro – så længe det ikke går ud over andre.