Degnetjenester på vej?

I Hinge og Vinderslev kirker har præsten valgt at lade kirkesangeren overtage gudstjenesten, når han ikke kan finde en egnet afløser.
Det kaldes degnetjenester, da kirkesanger eller kirketjener i gamle dage var degnen.
– I visse perioder kan det være svært at finde en afløser til den tidlige gudstjeneste søndag morgen klokken ni,” forklarer Frede Møller, som er præst i Hinge og Vinderslev.
– Og så forestillede jeg mig, at menigheden ville vise større trofasthed over for vores egen kirkesanger end over for en fremmed præst. Biskoppen gav grønt lys, og jeg har ikke hørt et eneste negativt ord fra menigheden. Hellere en degnetjeneste, end en aflyst gudstjeneste, siger han til Indre Missions Tidende.
Frede Møller har oplevet stor trofasthed fra menigheden til degnetjenester og fortsætter dermed med dem 2013.
Den normale liturgi benyttes, men ”degnen” står i korbuen og ikke foran alteret eller på prædikestolen. I stedet for den aronitiske velsignelse bruges den apostolske.
Eva