Jordemødre fri for abort-opgaver

Mary Doogan, 58, og Concepta Wood, 52, som er jordemødre ved et hospital i Glasgow har nu fået højesterets ord for, at de ikke behøver at medvirke i forbindelse med abortindgreb.

To katolske jordemødre fra Skotland, Mary Doogan (tv) og Concepta Wood (th) har fået højesterets ord for, at de ikke kan tvinges til at medvirke til abort.

Siden 1967 har de ansatte på Glasgow-hospitalet haft ret til at nægte at deltage i provokerede aborter af samvittighedsgrunde. Men hospitalet indførte den regel, at de ansatte, som ikke ville deltage i indgrebet, alligevel skulle være med i planlægningen og rådgivningen af det personale, som udførte indgrebene.
Reglen om samvittighedsfrihed skal ifølge højesteretsdommer June Dorrian gælde alle aspekter af behandlingsforløbet omkring abortindgreb.
Bodil