Lederkonference trækker store navne til Danmark

Gary Clarke fra Hillsong London og Tom Murphy fra Trent Vineyard Church skal sammen med den danske teolog Jeppe Bach Nikolajsen inspirere kirkeledere fra de danske frikirker på årlig tværkirkelig efteruddannelseskonference.Det bliver fokuseret og fyldt med inspiration, når frikirkepræsterne fra henholdsvis Pinsekirken, Apostolsk kirke, Baptistkirken og Missionsforbundet mødes den 22. – 24. maj til deres årlige efteruddannelseskursus, dette år på Pinsevækkelsens efterskole i Mariager.
Årets tema er ”Kirker, der afspejler Guds natur”, og der er sammensat et skarpt og alsidigt program, som skal udfordre og inspirere præsterne til at tænke over, hvordan Gudsbilledet afspejles i den måde, de bygger kirke på.

Fire gudstjenester

Gary Clarke

Kursets hovedtaler er Gary Clarke, som er ledende præst i Hillsong London, hvor de samles fire gange hver søndag i Dominion Theatre med plads til ca. 2200 mennesker. Han skal, sammen med kursets andet internationale navn, Tom Murphy fra Trent Vineyard Church, undervise og dele erfaringer ud fra deres rejse med at plante og lede kirker.
Visionen bag det årlige kompaktkursus er at inspirere kirkeledere til at bygge kirker, som i sandhed afspejler, hvem Gud er.
Ellers kan der nogle gange blive for langt fra teologien om Gud til den virkelighed, der eksisterer i kirken.
Kurset lægger vægt på ikke kun at invitere talere, som har en spændende teologi, men også praktikere, som kan tage deltagerne med på deres vandring, så de kan lære af deres erfaringer.

Højt niveau

Dette års mere teologiske input kommer fra Jeppe Bach Nikolajsen, som er adjunkt ved Menighedsfakultetet i Århus. Han er også engageret i Gadecaféen i Århus og vil undervise ud fra temaet ’Kirken som en eskatologisk virkelighed’. (Eskatologi er læren om de sidste tider, red.)
Der er altså lagt op til reflektion og erfaringsudveksling på højt niveau, og der bliver helt sikkert ikke stille under kaffepauserne i løbet af de tre dage.

Samarbejde om uddannelse

Tom Murphy

Bag konferencen står Fælles Frikirkelig Uddannelse (FFU). Det er et initiativ, som er igangsat af en række forskellige frikirker i Danmark med det formål at løfte opgaven med uddannelse og træning af nye og nuværende præster, for sammen at imødekomme den stigende præstemangel.
Det er ikke en ny uddannelse, men et samarbejde om at uddanne, udruste og træne præster ud fra de teologiske uddannelsestilbud, der allerede eksisterer i og uden for landet, kombineret med ”hands-on”-træning i de lokale menigheder. Dette sker, ud over det årlige kompaktkursus, hovedsageligt gennem studievejledning, mentorordning og overblik over teologisk uddannelse på hjemmesiden www.ffu.dk.
Eva