Negativ Israel rekord – fattigste blandt udviklede lande

En bagside af den israelske medalje har vist sig i form af, at det er blevet betegnet som landet med den højeste fattigdomsrate blandt 34 økonomisk udviklede lande. Ifølge en rapport udarbejdet af OECD (Orgaisationen for Samarbejde og Udvikling) er Israels fattighedsrate 20.9 procent, hvilket overgår Mexico der har en 20.4 procents rate, og Israels fattige befolkning er vokset mere end i noget andet OECD-land.

Gennemsnitstallet for OECD-landene er 11.1 procent.
Israel er fortsat et af de lande, der har størst indkomst-ulighed og er på femtepladsen. Kun USA, Mexico, Chile og Tyrkiet har en større indkomst-afstand.

Israels relative indkomst fattighedsrate – af OECD definereret som en lavere indtægt end det nationale gennemsnit – er større end i lande som Tyrkiet, Mexico Chile, Spanien og Polen.

Ifølge OECD rapporten er den steget fra 14 procent i 1995 til næsten 21 procent i 2013.

Der har også været en betydningsfuld stigning i fattigdomsraten i Tyrkiet, Japan, Australien, New Zealand, Sverige og Tyskland, omend med en lavere rate. I Sverige voksede fattigdomsraten fra 4 procent i 1995 til 10 procent i 2010.

Italien er det eneste land, der viser en nedgang i fattigdomsraten – fra 15 procent i 1995 til 12.5 procent i 2010.

Rapporten advarer om, at så længe der eksisterer en global finanskrise og en job-krise, vil udviklede lande være konfronteret med en stigende ulighed.


Artiklen fortsætter efter annoncen:“For mange fattige”

Arbejderpartipolitikeren Itzik Shmuli, en af lederne af protestbevægelsen i 2011 for social retfærdighed , siger om rapporten, at den er resultatet af en forfejlet politik, som ikke blot har givet Israel et budgethul på 42 milliarder shekler, men placeret det i toppen af de fattigste lande.
– Der er for mange fattige blandt os, og afstanden mellem velstående og ikke-velstående vokser, siger Shmuli.

OECD-rapporten er ubehagelig læsning for de fleste israelere, som nu har fået at vide, at hver femte israeler og et af tre israelske børn lever i fattigdom, ifølge rapporten.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Lapid

Finansminister Yair Lapid siger som reaktion på OECD-rapporten, at svaret på fattidom er arbejde, ikke en statslig velfærdsstøtte.
– Understøttelse bringer ikke folk ud af fattigdom – den holder dem i fattigdom, siger han. Arbejde bringer folk ud af fattigdom.

WHO rapport

Til den ubehagelige læsning af OECD-rapporten hører også en rapport fra Verdens Sundhedsorganisationen WHO om, at antallet af sygeplejersker pr. indbygger i Israel er det samme som i Oman og mindre end halvdelen af antallet i Tyskland.

Israels “Medical Association” siger, at tallene afslører et trist og svært billede af det israelske hospitalssystem.


Artiklen fortsætter efter annoncen: