Præster tror på skabelsen

Af 743 protestantiske præster i USA tror 54 procent, at verden blev skabt på seks dage.Blandt 743 præster tror flertallet, at verden er blevet skabt på seks dage, viser en ny undersøgelse i USA.

På skabelsesmuseet i Kentucky, USA, har man lavet en særlig udstilling i anledning af museets fem års jubilæum. Her er knogler magen til dem, man kender fra ”det første menneske, ’Lucy’”, indsat på en abes krop.

Den evangelikale kristne gruppe BioLogos står bag undersøgelsen af præsternes opfattelse af skabelse og videnskab. En uddybende rapport om undersøgelsen vil blive fremlagt inden for de kommende måneder, men nogle af konklusionerne bliver allerede nu delt med offentligheden.

Skabelse eller udvikling

Præster i de traditionelle kirkesamfund – og præster i de større kirker – tror ofte på en ”teistisk evolution” (dvs. at Gud står bag arternes udvikling).
Derimod er de fleste karismatiske og sydstatsbaptistiske præster Young Earth Creationists (dvs. de tror, at verden både er ung og skabt af Gud).

Skabt på seks døgn

Ialt 19 procent af de protestantiske præster erklærede sig overbeviste om, at verden er under 10.000 år gammel og at Gud skabte liv i dets nuværende form i løbet af seks døgn.
Yderligere 35 procent tror, at Gud skabte verden på seks dage, men de er mere i tvivl, når det gælder jordens alder.
Ialt 54 procent af præsterne tror altså på, at Gud har skabt verden, og at den stadig er ung.

Kompromis-opfattelser

Blandt de øvrige præster var op mod 18 procent tilbøjelige til at tro, at Gud skabte liv, men at naturlig udvælgelse og evolution kan forklare tilblivelsen af nye arter, altså den såkaldte teistiske evolution.
Ialt 15 procent af præsterne tror på progressiv kreation, dvs., at Gud har skabt liv i løbet af en vis periode men ikke gennem evolution.

Er kirken troværdig?

85 procent af de præster, som tror på en ung jord, er dybt bekymrede over uenigheden kristne imellem, når det gælder skabelseslæren. Det skader kirkens vidnesbyrd over for ikke-kristne, mener de.
Modsat frygter flertallet af evolutions-tilhængerne, at mange ikke-kristne afviser troen, fordi kirken forholder sig kritisk til videnskaben.

Flertal tror på skabelse

En Gallupundersøgelse fra 2012 blandt den almindelige, amerikanske befolkning fandt, at 46 procent af 1.012 borgere tror, at Gud har skabt mennesker i vor nuværende form.
Yderligere 32 procent mente, at mennesker er resultatet af en evolutions-proces, som Gud står bag.
Kun femten procent mente, at Gud slet ikke har haft noget med skabelsen at gøre.


Artiklen fortsætter efter annoncen: