Fra sygdom til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 8,00 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg
– Orla@Udfordringen.dk.

Spørgsmål:

Kan jeg måske være besat?

Kære Orla Lindskov
Jeg kunne på Udfordringens hjemmeside se, at man kan skrive til dig. Jeg skriver angående dæmoner.
Jeg har længe tænkt på, om man som kristen kan være besat. Jeg er kristen, og jeg ved ikke hvorfor, men jeg tænker nogle gange: – ”Gad vidst om jeg er besat eller noget i den retning.”
Jeg synes bare tit, at jeg har onde tanker, der kommer bare ud af det blå. Jeg vil ikke engang nævne dem her, da jeg synes, det er for pinligt. Men disse tanker kommer pludseligt, og jeg kan ikke forstå, hvorfor de kommer. Er det bare fordi, jeg er et menneske og en synder ligesom alle andre, eller ligger der mere i det?
Jeg kan huske, at jeg blev bedt for engang. Jeg blev bedt for om, at jeg måtte få tungetalen. Men da manden begyndte at bede for mig, var det som om jeg fik et epileptisk anfald. Jeg lå på jorden og rystede. Så kan jeg huske, at han sagde, at det virkede, som om Gud og Satan kæmpede om mig. Hver gang han stoppede med at bede, så stoppede jeg med at ryste. Når han så begyndte at bede igen (han bad Satan om at forsvinde), så begyndte jeg at ryste igen. Jeg rystede og jeg græd.
Det stod på i ca. 3 timer. Så holdt det op.
Kan jeg have været besat, og er det måske ikke kommet ud, siden jeg stadig føler, som om der er noget? Er nogle gange utroligt træt og nogle gange deprimeret.
Måske er det hele bare noget, jeg bilder mig ind. Men jeg har også svært ved at få læst i Bibelen og bedt hver dag. Men samtidig søger jeg så brændende Gud.
Jeg er ofte så bange for, at jeg ikke er frelst, og at jeg ikke tror nok på Gud. Jeg kan sidde og tude, hvis jeg ser en film om Gud, og så takker jeg ham for alt, hvad han har gjort for mig. Jeg er så bange for, at det får konsekvenser, det med at jeg er så dårlig til at læse i Bibelen, til at bede og til at komme i kirke.
Det var en ordentlig smøre. Men hvad tænker du, om det jeg skriver? Tror du, jeg er besat eller noget i den stil?
Og har jeg lov til at kalde mig kristen, når jeg ofte er så dårlig til bøn og kirke?
Kh. T.

Svar:

Gud elsker dig og ser til dig med stor nåde

Kære T.
Jeg vil gerne svare på dine sidste spørgsmål først:
Selvfølgelig har du lov til at kalde dig en kristen, også selv om du ikke synes, det lykkes særligt godt for dig med bøn, bibel-læsning og med at gå i kirke. Og selvfølgelig er du frelst. Det tror jeg fuldt og fast på ud fra det, du skriver i dit brev.
Vores frelse afhænger nemlig heldigvis ikke af, hvad vi kan præstere på den ene eller den anden måde. Vores frelse afhænger af, hvad Gud har gjort for os i Jesus Kristus på Golgatas kors. Hvis du tror på det, så tror du ”nok”. Nok skriver jeg i anførselstegn, for når du tror på Gud og på hans søn Jesus Kristus, så er det tro nok.
Du skriver så smukt, at selv om du ikke synes, du lykkes så godt med bøn og bibellæsning, så søger du brændende Gud. Gud elsker dig og ser til dig med stor nåde, når du søger ham som du gør.
Måske er det netop derfor, du oplever så megen kamp i dig mellem det onde og det gode. Men sandelig, den kamp kendte apostlen Paulus også. Han skriver netop i Romerbrevet kap. 7, versene 18 og 19:
– ”Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt. Viljen har jeg, men udføre det gode kan jeg ikke. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg.”
Selv om jeg kun kender dig ud fra dit brev og ikke har mødt dig personligt, så kan jeg med sikkerhed sige, at du ikke er besat. Jeg kan fra dit brev mærke, at der strømmer en god ånd ud fra dig.
Men dog skal du være opmærksom på, at vi som kristne godt kan plages af åndsmagter, både omkring os men også i vores psyker, uden at vi er besatte.
– Igen tilbage til Paulus. Det oplevede han nemlig. Læs 2. Korintherbrev kap. 12, 7-9: – her taler Paulus om en engel fra Satan, der slår ham i ansigtet.
Der findes faktisk noget, der hedder plageånder. Men de er udenfor os og kan ikke tage bolig i os, når vi ved troen har Guds Ånd.
Dæmoner og dæmoniske kræfter er en virkelighed, hvilket også Jesus selv beskriver. Jeg har ved bøn og påkaldelse af Helligånden været med til at befri mennesker for den slags, både her i landet, men også i Schweiz og så langt væk som Japan. Når det sker, kan det virke meget voldsomt.
Det du oplevede med at ryste under forbønnen har ikke noget med uddrivelse af dæmoner at gøre. Det er blot en måde, nogle reagerer på, når Helligånden gør sin gerning i dem. Det er vigtigt at få det på plads for at undgå misforståelser.
Jeg kan mærke fra dit brev, at du kæmper med anfægtelser og bliver prøvet på din tro. Men det skal du ikke tage så tungt, selv om det kan være meget ubehageligt og pinefuldt.
Prøvelser og anfægtelser er noget, så godt som alle kristne kommer ud for fra tid til anden og mere eller mindre. Det hører faktisk med til det normale kristenliv.
Kære T, jeg tror, du har brug for at komme i et kristent fællesskab, hvor der er nogle gode, varme mennesker, der kan støtte og vejlede dig.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:
Kære Orla Lindskov!
Tak for din hjælp tidligere. Nu beder jeg igen om din forbøn, og om at du vil salve min salvedug igen. Det er min Parkinson sygdom, der er blevet værre på det sidste, og salvedugen og din forbøn har hjulpet mig godt tidligere. Det håber jeg vil ske igen. På forhånd tak.
Kærlig hilsen E.K.