Sommerkursus om Israel

Pinsekirkens Højskole i Mariager danner i uge 27 rammen om Israelskursus med Poul og Karen Margrethe Kirk.
Højskolekurset vil indeholde undervisning i Mellemøstens historie, jødedommen og islam, zionismen og jødernes tilbagevenden, holocaust, sprog og kultur, demokrati og folkeoplysningens vilkår i Mellemøsten. Underviserne har de seneste år brugt to måneder hvert år i Israel og har også en stor faglig viden om emnet.
Eva