12-års grænse er en dårlig idé

Provsteforeningens formand Paw Kingo har foreslået, at præster skal ansættes for 12 år ad gangen i stedet for at være tjenestemænd.
Dermed er det lettere for menighedsrådene at skille sig af med præsten, og man mindsker risikoen for, at præsterne går i stå i embedet.
Men præsterne er glade for deres tjenestemandsansættelse og sognepræst Bent Ole Damm fra Nørre Løgum siger til P4, at de længere ansættelser er en fordel for tillidsopbygningen.
En ”12 års-regel” ville desuden sandsynligvis ramme præster med forbehold overfor vielse af homoseksuelle særlig hårdt, da det er vanskeligere for denne gruppe at få nyt embede.
Eva