Følg Helligåndens ledelse igen

Af Charles Stanley Seniorpastor for First Baptist’ Church, en megachurch i Atlanta, Georgia. Forfatter af mere end 40 bøger bl.a. om Helligåndens ledelse, bøn og livet som kristen
Af Charles Stanley
Seniorpastor for First Baptist’ Church, en megachurch i Atlanta, Georgia.
Forfatter af mere end 40 bøger bl.a. om Helligåndens ledelse, bøn og livet som kristen

Føler du dig tit kraftesløs? Ville du ønske, du havde mere visdom og mod, når du skal træffe beslutninger?
Længes du efter at mærke Gud tydeligere i din hverdag? Guds Ånd bringer frisk blæst og ny kraft ind i dit liv, hvis du giver ham lov…
For nogle år siden deltog jeg i en fotoudflugt. I tre timer klatrede jeg og min gruppe op ad en stejl sti.

Langsomt fik jeg en underlig fornemmelse af, at vi var faret vild. ”Går vi i den rigtige retning?” spurgte jeg vores bjergfører. ”Alt er, som det skal være,” forsikrede han mig. Da jeg ikke ville optræde bedrevidende, fulgte jeg bare efter ham. Men indvendigt voksede min uro.
Jeg tog mit kompas frem og kiggede på kortet. Og hvad så jeg: Vi var kommet langt ud af kurs! Vores mål lå i en helt anden retning.
Vi skulle bruge næsten halvanden time for igen at nå tilbage til det sted, hvor vi var drejet forkert og mistede desværre meget af den tid, der var afsat til at fotografere i, da vi omsider nåede vores mål. Men den episode lærte mig to værdifulde lektioner. For det første: Når jeg mærker, at en indre stemme trænger sig på, skal jeg lytte til den. For det andet: Når jeg sætter min lid til en fører, skal jeg være sikker på, at han kender vejen bedre end mig.

Indre advarsel

Har du også engang imellem mærket en indre advarsel, som om der var noget, du skulle være opmærksom på eller gå i en bestemt retning? Måske har du under en prædiken haft en fornemmelse af, at Gud opfordrede dig til at følge ham på et bestemt område. Eller du har pludselig følt en indre vægring, som om du hellere straks skulle rejse dig og forlade det sted, du da opholdt sig.
Hvis du er kristen, så var disse fornemmelser højst sandsynligt impulser fra Helligånden. Helligånden vejleder os, så vi kan forstå og acceptere Faderens vilje. Han taler til vores hjerte, advarer os om farer og opmuntrer os til at forfølge Guds mål. Og i modsætning til min rejseleder dengang er Helligånden absolut pålidelig. Han leder os aldrig på afveje og kender vejen meget bedre end nogen anden. Kun med ham kan vi leve sådan, som Gud gerne vil have det. Derfor står der i Bibelen: ”I skal leve i Ånden og ikke følge kødets lyst” (Gal. 5,16). Helligånden giver os kraft til at kæmpe imod synder og i stedet lytte til Gud. Han hjælper os til at forstå Guds ord og drager os nærmere til Gud. Han råder os aldrig til at gøre noget, som er i modstrid med Bibelen.

Den bedste lærer

Det er en kendsgerning, at af alle de lærere, jeg har haft i hele mit liv, er der ingen, der kun tilnærmelsesvis har kunnet give mig det, jeg har lært af Helligånden. Jesus selv har lovet os Helligånden: ”Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer” (Johs. 14,26).
Jeg kan stadig huske, hvor stærkt Gud en aften gjorde dette løfte tydeligt for mig. Jeg var omtrent halvvejs gennem mit teologistudium på South Western Baptist Theological Seminary i Fort Worth, Texas, og gjorde mig tanker om fremtiden. Det var en af de aftener, hvor jeg så gerne ville have kunnet ringe til min far for at snakke med ham om de overvejelser, jeg gjorde mig. Men det gik ikke – for min far var død, da jeg var ni måneder gammel. Jeg havde endnu ingen anelse om, hvordan Gud ville bruge denne uopfyldte længsel efter en far til at drage mig nærmere til sig.
Den aften faldt jeg således på knæ for at bede til ham. Pludselig mærkede jeg meget stærkt Guds nærvær. Jeg hørte ikke akustisk hans stemme, men budskabet kunne ikke have været klarere: ”Det du kommer til at opnå i livet, vil ikke basere sig på din uddannelse og heller ikke dine evner. Jeg har en plan for dig, men du kan kun opfylde den i bøn: i fuldstændig hengivelse og i tillid til mig.”
Jeg har aldrig glemt denne oplevelse. I mit arbejdslivs samfulde 55 år har jeg begyndt og endt min dag i bøn på knæ for Gud for at tale med ham og høre, hvad han vil sige mig.

Den bedste hjælper

Det, Gud sagde til mig den dag, var det samme budskab, som vi læser i Zakarias 4,6: ”Ikke ved magt, og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers Herre!”
Når vi beder, er Helligåndens nærvær særlig vigtig, for han hjælper os til at kende Faderens vilje. Helligånden er jo Guds egen Ånd; han ved således helt præcist, hvad Faderens vilje er. Han lærer os at lytte til Faderen og kende hans sandhed. Han leder os til et inderligt liv med ham. Han træner os op, så vi er i stand til at opfylde Guds plan for vores liv, og det endda med ”visdom fra oven” (Jak. 3,17).
Guds Ånd er som en ambassadør, der urokkeligt står på mål for sit hjemland. Samtidig tjener han det land, han gæster, idet han oversætter dets budskaber til sit hjemlands sprog. Helligånden formidler Faderens vilje til os på en måde, som vi forstår. Og han repræsenterer os over for Gud på en måde, som passer sig for en hellig Gud.
Indimellem oplever vi svære tider og ved ikke altid, hvordan vi skal tale med Gud om det. Også her hjælper Guds Ånd os. Apostlen Peter skriver: ”Ånden kommer os til hjælp i vor skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men Ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke, og han, der ransager hjerterne, ved, hvad Ånden vil, for han går i forbøn for de hellige efter Guds vilje” (Rom.8,26-27).
Paulus oplevede megen modgang, og alligevel var hans tillid til Gud usvækket. Du kan også midt i alle vanskeligheder sætte din lid til Gud. Hjælperen kender dybden af dine problemer. Han oversætter dine følelser mere præcist, end du selv ville kunne udtrykke dem. Og han trøster dig med visheden om, at han præcist ved, hvad du har brug for. Han forsikrer dig om, at dine vanskeligheder ikke er forgæves; de vil i sidste ende gøre dig stærkere – hvis du er lydig over for Gud.

Den bedste fører

At følge Helligånden i lydighed er nøglen til et liv i tro. Spring ikke denne sætning over. For Guds Ånd er den bedste fører i livet. Gud vil gøre sin del, hvis du gør din del – nemlig beredvilligt adlyde det, som Helligånden siger til dig. Han lærer dig at lytte til Faderen. Han formidler sandheden til dig på en måde, så du kan forstå den. Han viser dig, hvordan du kan bruge bibelske principper i dit liv og tager i den forbindelse højde for din åndelige modenhed. Hvis du følger ham, vil han styrke dig (1. Pet. 5,10).
Det er ingen hemmelighed, hvordan Paulus klarede at udholde modgang og prøvelser. Apostlen lærte at lytte opmærksomt til Helligåndens stemme og finde trøst ved hans bestandige nærværelse. Han lærte at ”leve i Ånden” (Gal. 5,16-25). Hvad vil det sige at leve i Ånden? At adlyde tegn fra Helligånden. Vær hver dag bevidst om, at Guds Ånd er der og leder dig. Adlyd ham, når du mærker, at han drager dig i en bestemt retning eller ”skubber til dig” for at få dig til at gøre noget bestemt – også selv om ikke forstår hvorfor.
Måske har du for eksempel en fornemmelse af, at du helst burde afslutte en samtale, slukke for fjernsynet eller forlade et bestemt sted. Hvad det end er – så gør det straks! Helligånden advarer dig mod en fristelse, som du måske ikke kan modstå, hvis du ikke straks adlyder ham.
Måske kommer du i løbet af dagen til at tænke på en bestemt person. Du ved, at vedkommende gennemlever en svær periode og godt kunne bruge lidt opmuntring. Ring til ham eller hende, eller skriv et brev! Helligånden vil give dig de rigtige ord. Han vil gerne tjene dette menneske gennem dig og vil velsigne dig, hvis du adlyder hans førelse.
Helligånden kan også bevæge dig til at påtage dig en risiko, som du aldrig ville have påtaget dig af dig selv. Han kan lede dig ad veje, som du ikke ville have kunnet forestille dig. Det klogeste, du kan gøre, er at adlyde hans plan – ligegyldigt om det forekommer dig meningsfuldt eller ej. Den levende Guds ånd kender alle ting – også de fremtidige! – og hans vejvisning tjener altid dit bedste.

Åbne øjne

Hvis du adlyder Helligånden, når han første gang skubber på, vil du høre Guds stemme stadig tydeligere og oftere. Du vil med tiden opleve en åndelig virkelighed, som kun den, der bestandigt er i samtale med Faderen, vil bemærke (Salme 25,14).
Elisa var en sådan. Da aramæerne samlede sig mod Israel og omringede byen Dotan, gjorde det ikke profeten urolig. Hans tjener, derimod, så de mange soldater, heste og vogne og var meget bange. ”Åh, min herre!” råbte han, ”hvad skal vi dog gøre?” (2. Kongebog 6,15).
Elisa svarede roligt: ”’Frygt ikke, der er flere på vores side end på deres!’ Så bad Elisa: ’Herre, åbn øjnene på ham, så han kan se!’ Herren åbnede den unge mands øjne, og han så, at bjerget var fuldt af ildheste og ildvogne rundt om Elisa” (2. Kongebog 6,16-17).

Fordriver frygt

Mens tjeneren så, at fjenden havde slået sig ned omkring byen, forstod Elisa den større, åndelige virkelighed: at Gud kæmpede slaget for dem. Af denne grund forholdt han sig rolig og afslappet. Præcis sådan vil det også være for dig: Jo mere du følger Helligånden, og jo nærmere du er Faderen, desto stærkere vil din tro og din tillid være.
Mange mennesker i Bibelen giver udtryk for denne sandhed: ”Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst” (Salme 23,4).
”Herren er mit lys og min frelse, hvem skal jeg da frygte? Herren er værn for mit liv, hvem skal jeg da være bange for? Selv om en hær belejrer mig, er mit hjerte uden frygt; selv om der føres krig imod mig, er jeg dog tryg” (Salme 27,1.3).
Det betyder ikke, at du aldrig vil være bange, hvis du lever i Ånden. Det betyder heller ikke, at du automatisk ser himmelske hærskarer, sådan som Elisa og hans tjener gjorde det. Men hvis du taler i bøn med Faderen, lytter til hans stemme og følger den, så vil du erkende og forstå ting, som kun de, der erkender Helligåndens dybe sandheder, ser (1. Kor. 2,6-16).
Gud siger det selv: ”Kald på mig, så vil jeg svare dig og fortælle dig om store og ufattelige ting, som du ikke kender” (Jer. 33,3). Du lærer mere om Guds fuldkomne karakter og får større tillid til, at han vil drage omsorg for dig.
Derfor opmuntrer jeg dig til hver morgen at bede en bøn som denne: ”Fader, jeg beder dig, led mig i dag! Tal til mit hjerte. Gør mig åben for din stemme! Luk mine øjne op for det, du gør i menneskers liv alle vegne. Fyld mig med din overnaturlige glæde og lad mig i dag få lov til at hjælpe til med at nå dine mål. Jeg stiller mig helt og holdent til rådighed for dig.”
Følg Helligånden uden forbehold. Stol på hans evner i stedet for dine egne. Så vil du hver dag leve på en måde, som glæder Gud. Og du vil opleve Gud i din hverdag på en måde, som du aldrig ville have troet mulig!


Artiklen fortsætter efter annoncen: 

Helligåndens opgave

”Nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig: Hvor går du hen? Men fordi jeg har talt sådan til jer, er jeres hjerte fyldt af sorg.
Men jeg siger jer sandheden: Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil Talsmanden ikke komme til jer; men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer.
Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom.  Om synd: at de ikke tror på mig; om retfærdighed: at jeg går til Faderen, og I ser mig ikke længere; om dom: at denne verdens fyrste er dømt.
Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden; for han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer.” Johannes 16,5-13.
Helligånden:


Artiklen fortsætter efter annoncen:vejleder Guds børn (Apost. 8,29; Rom. 8,14)giver vished om frelse (Rom. 8,16)er vores lærer (1. Joh. 2,27)går i forbøn for os (Rom. 8,26)trøster os (Johs. 14,16)udvælger os ved Åndens helligelse (2. Thess. 2,13)overbeviser om synd (Johs. 16,8)overbeviser mennesker om evangeliets sandhed (Johs. 16,8.13.14)fordømmer syndens magt i vores liv (Rom. 8,2-6)sætter os i stand til at leve, som det behager Gud (Gal. 5,16)uddeler gaver, som vi skal anvende i Guds rige (1. Kor.12,4-11)

Charles Stanley var sammen med en gruppe på vej op i bjergene for at  dyrke sin foto-hobby, da han fik en fornemmelse af, at noget var galt. (Modelfoto)
Charles Stanley var sammen med en gruppe på vej op i bjergene for at dyrke sin foto-hobby, da han fik en fornemmelse af, at noget var galt. (Modelfoto)