Kenya advokat vil anlægge sag mod Israel og Italien over Jesu død

Oestermann, Richard (130 Nyt fra Israel)En advokat i Kenya, Dola Indidis, har indgivet et andragende ved Den internationale Domstol (ICJ) i Haag om at retssagen og korsfæstelsen af Jesus Kristus var ulovlig, og at staten Israel – blandt andre – skal holdes ansvarlig, skriver bladet “Kenya Citizen News”.

Indidis, der er tidligere talsmand for den dømmende myndighed i Kenya, menes at ville sagsøge Tiberius, kejser af Rom 42 f Kr. – 37 e. Kr.), Pontis Pilatus, et udvalg af jødiske ældste, kong Herodes, Italien og Israel.

Han insisterer på, at selv om der er gået 2000 år, skal det styre, for hvem de handlede, stadig holdes ansvarlige.
– Der er beviser i Biblen, og man kan ikke bringe Biblen i miskredit, siger han. Det er min pligt at holde fast ved Jesu værdighed, og jeg har henvendt mig til ICJ for at få retfærdighed for manden fra Nazaret. Den selektive og ondsindede anklage krænker hans menneskeret ved retsligt misbrug, forudindtagethed og fordom..

Indidis angav Italien og Israel, fordi disse to lande inkorporerede love fra det romerske imperium på korsfæstelsens tid. Han udfordrer udspørgningsmetoden ved retssagen mod Jesus, anklagemyndigheden, afhøringen og domfældelsen.

Sagen blev først fremført for højesteret i Nairobi, men blev afvist, hvorefter Indidis gik videre til ICJ i Haag.

Indidis siger, at han vil finde frem til hvilke forbrydelser Jesus var anklaget for, og at han håber, at retten vil afgøre, at retsforfølgningen for de romerske domstole var ugyldig, fordi de ikke henholdt sig til lovbrug.
– Nogle af de tilstedeværende spyttede Jesus i ansigtet, slog ham med deres næver, hånede ham og erklærede at han skulle dø, uden at han fik mulighed for at blive hørt. Vi har en god sag med udsigt til succes, og jeg håber, det sker i min livstid.

En talsmand for Den internationale Domstol siger, at den ikke har nogen domsmyndighed i en sådan sag.
– Vi afgør strid mellem stater, siger han.