Kriminel: Hellere i fængsel end i kloster!

s24_monks– Fængslet er bedre end det hostel, munkene har, sagde tyven og bad betjentene på stationen sende ham tilbage til fængslet i Nicosia.

Den 31-årige David Catalano blev dømt for tyveri og sendt til klosteret Santa Maria degli Angeli på Sicilien for at afsone straffen.
Men munkenes livsstil passede ikke tyven, så han stak af fra klosteret. Han blev dog snart efter fanget af politiet og sendt tilbage.
Anden gang han flygtede, gik han straks til politistationen i Nicosia for at melde sig selv. Han fortalte de overraskede betjente, hvorfor han var flygtet:
Det var bare for svært at leve sammen med munkene. Der var ingen moderne bekvemmeligheder, og de stod tidligt op og gik tidligt i seng. Der var slet ingen luksus på hostellet, og munkene kørte det hele meget strengt, forklarede Catalano.
Det sicilianske kloster, som ligger nær Enna, har i over 12 år været brugt som udslusningssted for omkring 60 fanger, der nærmer sig afslutningen af deres fængselsstraf.

Streng munkeorden
I det 16. århundrede startede kapucinerordenen som en udbrydergren af fransiskanerordenen. Navnet stammer fra deres spidse huer, på fransk capuche.
Kapucinerne ønskede fra starten at gennemføre et strengere og mere simpelt klosterliv. Hverken klostre eller munke må have nogen ejendele, og de er afhængige af at tigge eller modtage støtte fra andre. De forventes til enhver tid kun at have mad nok til et par dages forbrug.
– Og det var tilsyneladende denne fattige, strenge livsstil, som fik tyven Catalano til at ønske sig tilbage i fængslet.
Bodil

Kapucinermunkenes kloster i Palermo er ”et hostel uden moderne bekvemmeligheder”, mente tyven David Catalano.
Kapucinermunkenes kloster i Palermo er ”et hostel uden moderne bekvemmeligheder”, mente tyven David Catalano.