MF ansætter ny forsker

Andreas Østerlund Nielsen er ansat i et nyt job som forsker i missional kirke ved MF.
Andreas Østerlund Nielsen er ansat i et nyt job som forsker i missional kirke ved MF.

Med ansættelsen træder Menighedsfakultetet et stort skridt nærmere ønsket om at være et ressourcecenter for kirke og mission.

Menighedsfakultetets bestyrelse ansætter fra 1. september 2013 cand. theol., ph.d. Andreas Østerlund Nielsen i en 6-årig forsker-stilling.

I den såkaldte post-doc-stilling får Andreas Østerlund Nielsen to hovedopgaver: At gennemføre et forsknings- og formidlingsprojekt med temaet ”Missional trinitet – Et konstruktivt studie i missional systematisk metode og teologi”, samt at opbygge et center for missional teologi i tilknytning til Menighedsfakultetet.

Forskning i ”missional”

Andreas Østerlund Nielsen har gennem mange år været teologisk og praktisk optaget af kirke og mission. Det aktuelle projekt tager udgangspunkt i den antagelse og erfaring, at lokale kirker, der ønsker at være ”missionale”, behøver en tilsvarende ”missional” teologi.
Talen om det ”missionale”, der efterhånden er ved at vinde udbredelse også i Danmark, drejer sig således ikke blot om kirke og kirkelig praksis, men udgør en mere fundamental teologisk udfordring. Denne udfordring vil Andreas Østerlund Nielsen tage op med særligt henblik på, hvordan vi skal forstå Gud som én Gud: Fader, Søn og Helligånd.

Præst i Bykirken

Andreas Østerlund Nielsen medbringer til sin forskning selvstændige erfaringer som tidligere præst i den eksperimenterende valgmenighed ”Bykirken” og vil i sit postdoc-projekt foretage empiriske studier i nogle udvalgte danske menigheder i et forsøg på at omsætte den internationale missionale tænkning til danske forhold.

Vil opbygge center

På sigt er visionen at opbygge et egentligt center for missional teologi i tilknytning til TORVET, som allerede forbinder missionsselskabernes praktiske erfaringer omkring mission i Mellemøsten og Afrika med teologisk forskning og undervisning.
– Perspektiverne er store og vigtige, forklarer fakultetsleder Jørn Henrik Olsen:
– Denne nyansættelse er et markant udtryk for, hvad vi også ønsker at styrke på Menighedsfakultetet, nemlig forskning, kurser og undervisning i missionsteologi. Andreas Østerlund Nielsen er en dygtig og indsigtsfuld ørn i den branche at få missionens teori og konkrete praksis til at spille sammen.
Den nyansatte forsker er i forvejen godt kendt med Menighedsfakultetet, hvor han siden 2007 har haft kontor under sine ph.d. studier ved Aarhus Universitet. Han vil indgå i det faglige samspil med Menighedsfakultetets lærere og bidrage til udvikling af missionsteologien på stedet.
Hans post-doc-projekt er finansieret ved eksterne midler og sker på baggrund af en faglig bedømmelse og rummer en midtvejsevaluering efter tre år.