IKON vedtager sammenslutning

På en ekstraordinær generalforsamling har den tværkirkelige forening IKON vedtaget at slutte sig sammen med Danmission.
IKON har i 21 år arbejdet engageret med religionsdialog. Formålet med sammenlægningen er at styrke trosdialogen i Danmark ved at samle viden og erfaring.
Louise Buch Viftrup, formand for IKON, siger:
– Danmission og IKON har et meget ens dialogsyn – vi tror på, at vi både lærer os selv, den anden og Gud at kende i dialogen med andre. Nu samler vi kompetencerne, så endnu flere mennesker kommer til at møde hinanden i dialog om tro og livssyn. Vi har allerede samarbejdet i en årrække bl.a. om at møde Vestens søgende i Indien. Og vi supplerer hinanden rigtig godt.
– Sammenlægningen styrker arbejdet med nye religiøse bevægelser i Danmark og religiøst søgende danskere, som vi møder/opsøger både herhjemme, og når de rejser til Indien, siger Danmissions generalsekretær Mogens Kjær.
Eva