Næstekærlighed for mænd

s5_frivilligt arbejdeDiakoniarbejdet får en ekstra indsats, når frivillige fra en række kirker tager malerpenslen, gulvspanden eller hæksaksen med, når de møder naboerne i lokalområdet.
Lindehøj Kirke i Herlev har netop vundet stiftsrådets initiativpris for deres nye projekt, Gestus, hvor frivillige hjælper til i sognet med alt fra havearbejde, kørsel til lægen, malerarbejde eller dansk-undervisning for nydanskere.
I Christianskirken og Helligåndskirken i Aarhus har de gode erfaringer med lignende arbejde. I alle kirkerne er det frivillige, som melder sig til at give en hjælpende hånd. I Helligåndskirken i Aarhus koordinerer sognemedhjælper Anne Mette Mikkelsen kirkens sociale arbejde.
– Ordningen er opstået, fordi vi gerne vil skabe et netværk for mænd i kirken. Kvinderne er gode til at mødes omkring kreative ting og til at være besøgsvenner, men mændene vil hellere gøre noget for folk end at sidde stille og drikke kaffe, siger hun.
Jakob