Nytårsgudstjeneste i domkirken for det officielle Aalborg

Domkirken var fyldt med uniformer, sabler og prominente politikere, da Aalborg by mandag den 6. januar kl. 08.30 startede det nye arbejdsår med en gudstjeneste i Budolfi Kirke.
Aalborg Kommunes styrelse, politi, militær, beredskabsstyrelse, skolevæsen, retsvæsen, stiftsøvrighed, provster og menighedsrådsmedlemmer startede traditionen tro arbejdsåret med en gudstjeneste i Aalborg Domkirke, Budolfi Kirke, under ledelse af domprovst Niels Christian Kobbelgaard. Den 45 minutter lange gudstjeneste var åben for alle.
Det er ottende gang, Aalborg Domkirke lægger hus til den officielle nytårsgudstjeneste. Traditionen startede efter kommunalreformen i 2007 og er tænkt som en lokal pendant til folketingets åbningsgudstjeneste.
I år var det første gang, Thomas Kastrup (S) som ny borgmester kunne starte arbejdsåret i domkirken.
Efter gudstjenesten var der en kort reception i domkirken med champagne og kage.
Bodil