Danmarks nye kirkeminister: Giv plads til Gud i det offentlige rum

Marianne Jelved bliver nu både kirke- og kulturminister.
Marianne Jelved bliver nu både kirke- og kulturminister.

Der er glæde og lettelse i kirkelige kredse over, at Danmark har fået en ny kirkeminister – efter en kaotisk periode med Manu Sareen.

Marianne Jelved har ved flere lejligheder udtrykt sig positivt om kristendom og tro.
Senest ved Frikirkenets konference d. 8.11. 2013 i Kolding, hvor hun bl.a. slog til lyd for, at der skulle være ”plads til Gud i det offentlige rum”. En henvisning til tidligere statsminister Anders Foghs provokerende udtalelse om, at religionen skulle ud af det offentlige rum.
Marianne Jelved mener modsat, at kristendommen kan spille en positiv rolle i dannelsen.
I det nyeste nummer af Kristelig Lytter- og Fjernseerforenings blad citeres hun bl.a. for:
– Der er sket et værdiskred i det danske samfund, og internettet styres af kommercielle interesser.
Børn skal dannes – og det sker gennem dialog, hvor også religion kommer ind, sagde kulturminister Marianne Jelved.
– Mit svar på spørgsmålet om, hvorvidt der er plads til Gud i det offentlige rum, er selvfølgelig: Ja! I et frit land med respekt for hinanden kan man ikke have andet end plads til Gud i det offentlige rum.
Marianne Jelved indrømmede på samme konference, at hun har været med til at skabe en udvikling, hvor det gik for langt, bl.a. på skoleområdet, hvor barnet bliver betragtet som fremtidens arbejdskraft.
– Der sker et alvorligt skred, når man igen og igen økonomiserer de menneskelige relationer. Det ses ikke kun i børneinstitutionerne, men også i forholdet til kvoteflygtninge. Hvor man før ville hjælpe de allersvageste, som man gjorde under Balkan-krigen i halvfemserne, vil man i dag kun modtage dem, der kan gøre nytte i Danmark, sagde Marianne Jelved.
Marianne Jelveds forældre var ikke medlem af folkekirken, men ved et besøg i kirken sammen med skolen opdagede hun, at præsterne havde noget at sige hende i hverdagen.
– Troen har været med til at danne min integritet, siden jeg begyndte at gå i kirke som teenager, fortalte hun i Daniels Øhrstrøms bog ”Troen giver mening”.
– Det var en måde at finde sig selv og en retning i en verden, der kunne være svær at finde ud af, sagde Marianne Jelved, der aldrig glemte én sætning fra barndommens kirkegang: ”Jesus har kun dine øjne at se med.” Den sætning blev en rettesnor for hendes liv:
– Kristendommen giver mig en fornemmelse af, hvad det vil sige at respektere et andet menneskes integritet, værdighed og sårbarhed.
Det giver mening for mig. Og måske er det også med til, at jeg kan opleve en mening med mit liv.