Få styr på dit kontrolcenter

Artiklen er skrevet af Casey Treat og stammer fra bogen ”Sindets fornyelse” (Alstrups forlag på dansk). Casey & Wendy Treat har bl.a. grundlagt Christian Faith Center i USA og er internationalt anerkendte undervisere.
Artiklen er skrevet af Casey Treat og stammer fra bogen ”Sindets fornyelse” (Alstrups forlag på dansk). Casey & Wendy Treat har bl.a. grundlagt Christian Faith Center i USA og er internationalt anerkendte undervisere.

I serien om sindets fornyelse fortsætter Casey Treat undervisningen om sindet, som er den enkeltes kontrolcenter. Nøgle 18-21 handler om, hvordan vi kan kontrollere vor egen skæbne ved at kontrollere sindet.

Vore kampvåben er ikke verdslige, men mægtige for Gud til at bryde fæstningsværker ned. Vi nedbryder tankebygninger og alt, som trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud, vi gør enhver tanke til en lydig fange hos Kristus.
2. Kor. 10:4-5.

Paulus viser os i dette afsnit, hvor den største krig i det kristne liv virkelig finder sted – i sindet. Selv om vi er nødt til at tage os af dæmoniske ånder, har Jesus allerede besejret dem og har givet os sin sejr.
Men vi er stadig nødt til at kæmpe for sejr over de negative tanker, som kan fylde vores sind og kontrollere vores liv.

Hvad er fæstningerne?

Som vi allerede kort har set på, siger Paulus, at der er ”fæstningsværker”, som kan slå rod i menneskets sind, men vi skal bryde dem ned.
Fæstningsværk er et militærudtryk, som beskriver et befæstet sted eller et sted, hvorfra der udøves herredømme og kontrol.
Forældre, verdslige skoler og verdslige medier har påvirket os, så vi alle har udviklet tankemønstre, som ofte er i modsætning til Guds ord.
Nogle kristne har fæstningsværker bestående af frygt og bekymring. Andre har fæstningsværker bestående af vrede og bitterhed. Andre igen har fæstningsværker bestående af seksuel synd, grådighed, selviskhed eller dovenskab.

Nøgle nr.18 til sindets fornyelse:
Vi kan tage enhver tanke til fange og bringe den ind under lydighed mod Guds ord.

Det første skridt til at tage sig af negative tanker er at blive klar over dem, så vi kan ”tage dem til fange”. At tage disse tanker til fange er at vise dem væk fra vores sind, så snart vi opdager dem.
Derefter må vi underordne dem Guds ord. Ved at afvise negative tanker og fokusere på Guds tanker river vi disse fæstningsværker ned og fordriver dem. Selvfølgelig er det ikke en øjeblikkelig forandring.
Det kræver disciplin og ihærdighed, men det kan lade sig gøre.

Sund disciplin

Når en genfødt kristen bliver klar over behovet for forandring, sindets rolle ved forandringen og Guds kraft til at forandre, så kan han tage kontrollen over sit liv.
Paulus siger i 2. Tim. 7:7: ’Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed.’
Vi kan have et sundt, disciplineret og stærkt sind, og vi kan tænke Guds tanker, ræsonnere i overensstemmelse med Guds ord og afvise verdens tanker.
Manglen på et sundt og disciplineret sind er hovedproblemet i mange menneskers liv i dag. Konsekvensen af denne mangel er iøjnefaldende: Skolernes fiasko, tiden, som mennesker gennemsnitligt bruger på at se fjernsyn, manglen på virkelige ledere og et tiltagende antal sociale problemer.
De fleste mennesker træner ikke deres sind. Jeg har engang hørt en sige: ”De fleste mennesker bruger mentale P-piller”. Med andre ord: de producerer ikke liv med succes.
De fleste af vores lands unge mennesker er bedre til at spille Nintendo end til at læse. Folk i almindelighed vil hellere se andre på tv have et spændende liv end skabe deres eget liv, og mange, der går ud af gymnasiet, er ikke engang i besiddelse af det grundlæggende drive til at få succes i livet.
Derfor skal vi have vores sind i form, inden vi lader vores verden synke endnu dybere.

Nøgle nr.19 til sindets fornyelse:
Gud gør det muligt for os at have sunde, disciplinerede sind.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ingenting, inklusive sindet, klarer sig bedst på egen hånd. AIt, hvad der bliver overladt til sig selv, forfalder, mister kraft og bliver dårligere.
Du behøver fx ikke at anstrenge dig for at komme i dårlig form. Det sker helt af sig selv. Men du er nødt til at anstrenge dig for at komme i form og blive ved med at være det.
Du behøver ikke at anstrenge dig for at have et sjusket hjem – det kommer helt naturligt. Men du er nødt til at arbejde for at holde det rent og pænt.
På samme måde får man helt af sig selv dovne, negative sind, mens det kræver arbejde at have et sundt og disciplineret sind. Og det er værd at arbejde på, for hvis et menneskes sind bliver overladt til sig selv, vil det stagnere og blive negativt og syndigt.
Jesus sagde:
’Det er det, som kommer ud af et menneske, der gør et menneske urent.
For indefra, fra menneskenes hjerte, kommer de onde tanker, utugt, tyveri, mord, ægteskabsbrud, griskhed, ondskab, svig, umådehold, misundelse,bespottelse, hovmod, tåbelighed. AIt dette onde kommer indefra og gør et menneske urent’.
Mark.7:20-23.
Derfor kan vi ikke bebrejde djævelen, når det i virkeligheden er vores tanker, som har åbnet døren for det onde og fiaskoerne i vores liv. Hvis vi ikke arbejder på at udvikle et sundt sind, vil de ting, Jesus talte om, begynde at indtage vores sind.
Mange i vores samfund i dag vil ikke se på en film eller lytte til en sang, som ikke har seksuelle budskaber eller onde hentydninger.
Ægteskabsbrud bliver tilrådet af mange psykiatere. Homoseksualitet bliver anerkendt og utugt forventes, selv blandt helt unge. Skrækfilm, som er fyldt med frygt, had og mord, er nogle af de mest populære i biograferne.
I stedet for at rive fæstningsværkerne ned i vores sind og tage de tanker til fange, som ødelægger os, vil vi hellere følge det, der er socialt acceptabelt og regnes for at være moderne. Mark. 7:20 siger (The Living Bible): Det er tankelivet, som forgifter.

Riv fæstningerne ned

Nøglen til at rive fæstningsværker ned, tage enhver tanke til fange og udvikle et sundt sind findes i Josva 1:8:
’Denne lovbog skal du altid have på dine læber; du skal grunde på den dag og nat og omhyggeligt gøre alt, hvad der står i den; da vil det gå dig godt, da vil du have lykken med dig.’
I dette afsnit overtog Josva ledelsen af nationen Israel, som netop var ved at forberede sig til at indtage det land, der var lovet dem.
Han havde en meget vanskelig position, og Gud gav ham nøglen til hans succes som leder. Josva skulle bevare Guds ord i sin mund og i sine tanker. Hvis han gjorde det, lovede Gud ham fremgang og succes.
På samme måde forstår vi, at hvis han fyldte sin mund med frygtsomme og negative ord, eller hvis han fyldte sit sind med bekymring og verdslig tankegang, så ville det ikke lykkes for ham, og Guds løfter ville ikke komme til at gælde ham.

Nøgle nr.20 til sindets fornyelse:
Vi mediterer alle sammen hver dag – men hvad mediterer vi over?


Artiklen fortsætter efter annoncen:Selv om de fleste ikke er klar over det, mediterer vi alle sammen dag og nat. Meditation er ganske enkelt at tænke på noget. Det hebraiske ord betyder at tænke på, overveje, mumle for sig selv eller forestille sig i tankerne. Det er umuligt at tænke på ingenting, så vi mediterer alle vores vågne timer.
Spørgsmålet er, hvad vi mediterer over? Er dit sind koncentreret om ting, der har med Gud at gøre og hans veje til at tage sig af de ting, du står overfor?
Eller tænker du tanker, der er vrede, frustrerede, bitre, ængstelige og så videre? Gud siger, at det, du mediterer over, vil afgøre, om du har fremgang og succes, eller du kæmper dig igennem livet og bare prøver på at skaffe til livets ophold.
Læs Salme 1:1-3 endnu engang, for den giver os indsigt i den velsignelse, der er ved at kontrollere sine tanker og meditere over Guds ord:
’Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd, som ikke går på synderes vej og ikke sidder blandt spottere, men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat.
Han er som et træ, der er plantet ved bækken; det bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke,
AIt, hvad han gør,Iykkes for ham.’
Vi ser igen, hvor vigtigt det er, at vi koncentrerer vores tanker om de rigtige ting, og hvilket positivt udbytte det giver, hvis vi gør det.

Dit eget ansvar

Der er så mange kristne, som tror, de er fattige og lider, fordi det er Guds vilje for dem at lide – mens de i virkeligheden lider på grund af deres negative mentalitet. De tænker på små, fattige og middelmådige ting, og det er, hvad de har i livet.
Hvis de ville fylde deres tanker med Guds ord, ville de være som et frugtbærende træ, der frembærer frugt, og deres liv ville begynde at have fremgang på enhver måde.
Fremgang betyder ikke nødvendigvis penge, selv om penge er en del af det. Fremgang omfatter også ægteskab, familie, relationer, kirkeliv, karriere og helbred.
Gud ønsker, at alle dele af kristnes liv skal have fremgang. Men sindet er kontrolcenteret, så det skal programmeres rigtigt.
Læg mærke til, at salmisten omtalte, hvem vi lever livet sammen med, og hvor vi får vores råd fra. Ordsprogene fortæller os, at vi bliver som de mennesker, vi er sammen med (Ordspr. 13:20).

Hvem præger dig?

Det er højst sandsynligt, at du ikke kommer til at bevæge dig ud over det niveau, som de mennesker, du bruger mest tid sammen med, befinder sig på.
Se dig omkring på de mennesker, der står dig nærmest. Det giver dig et billede af, hvor du er, eller hvor du er på vej hen.
Hvis du kan lide, hvad du ser, så er det fint. Men hvis du ikke ønsker at leve sådan som dem, du er mest sammen med, og hvis du ønsker at fortsætte med at bevæge dig fremad i livet, så bliver du nødt til at få dig nogle nye venner.
Mor og far er måske ikke de bedste rådgivere. Husk, at deres råd kun fører dig så langt, som de selv er kommet, og ikke længere.
Hvis de aldrig har været, hvor du prøver at komme hen, så kan de sandsynligvis ikke hjælpe dig med at komme derhen.
Hvis du lytter til de ugudelige, synderne eller spotterne, så siger salmisten, at du ikke vil blive velsignet. Med andre ord bringer negative relationer forbandelse med sig.
Det er næsten umuligt at meditere over ting, der har med Gud at gøre, og så have fællesskab med verdslige mennesker. Jeg er ikke fortaler for, at vi skal skjule os for verden. men jeg mener, at vi skal passe på med, hvem vi tillader at have indflydelse på vores liv.

Bliv ikke trukket ned

Vi ønsker at have indflydelse på mennesker omkring os. Af den grund ønsker vi at have relationer til mennesker, som har brug for Herren.
Men vi skal ikke tillade dem at trække os ned til deres niveau af negativitet og hindre vores liv sammen med Gud.
Du kan være i en situation hvor du har en ægtefælle, der ikke er kristen eller du bor måske stadig hjemme med forældre, der ikke er kristne. I sådanne tilfælde kan du ikke forlade personerne.
Men du må vogte dit sind for at holde dine tanker på plads og undgå at tillade det negative miljø at kontrollere dig eller trække dig ned.
Når du har mulighed for at være sammen med andre, der har samme indstilling som dig, er det vigtigt at bruge muligheden.
Jeg kalder dette princip for at ”tilbringe tid sammen med dig selv” i det afsluttende kapitel.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Nøgle nr.21 til sindets fornyelse:
Det kan være, du er nødt til at få nye venner, inden du kan forny dit sind.

Når en computer eller maskine er programmeret rigtigt, kommer den med den rigtige information og gør, hvad den er lavet til.
Det gælder også, hvis sindet er programmeret rigtigt, er fornyet med Guds ord og forbliver koncentreret om det, så vil vores liv have fremgang, mens vi udfører de ting, Gud har skabt os tll at gøre.
Du blev ikke skabt til at kæmpe dig igennem livet og kun med nød og næppe klare det.
Gud sagde, at du kan have herredømme, fremgang og succes. Men du skal tage ledelsen.
Når du styrer dit sind, styrer du dit liv. Du får fremgang og lever i sundhed, ligesom din sjæl får fremgang.

Skridt til personlig forvandling

1. Hvilke tre problemer i mit liv kan være fæstningsværker i mit sind?

2. Hvad mediterer jeg først og fremmest på?

3. Hvordan kan jeg meditere mere over Guds ord?

4. Hvorfra modtager jeg rådgivning?

5. Hvilke venner har jeg, som vil hjælpe mig med at forny mit sind? Har nogen været en hindring for mig?

Du behøver ikke at anstrenge dig for at komme i dårlig form. Kun ved at være disciplineret og anstrenge sig, kan man komme i form og blive ved med at være det. Det gælder både kroppen og sindet. Hvis man er doven, vil det gå den forkerte vej.
Du behøver ikke at anstrenge dig for at komme i dårlig form. Kun ved at være disciplineret og anstrenge sig, kan man komme i form og blive ved med at være det. Det gælder både kroppen og sindet. Hvis man er doven, vil det gå den forkerte vej.