133 til temadag om bløde værdier

De 133 deltagere i temadagen lyttede opmærksomt.
De 133 deltagere i temadagen lyttede opmærksomt.

Ser vi patienten som (med)menneske eller biomasse? spurgte Kari Martinsen under sit oplæg på temadagen sidste lørdag, som var arrangeret af Dansk Kristelig Sygeplejeforening

133 personer deltog i en temadag på Diakonhøjskolen i Århus arrangeret af Dansk Kristelig Sygeplejeforening.

Hvilke indtryk er vi åbne for at møde og lade os flytte og inspirere af? Hvordan kommer vore indtryk til udtryk? Ser og omtaler vi i sundhedsvæsenet patienten som et (med)menneske eller som biomasse? spurgte den norske sygeplejerske, forfatter og filosof Kari Martinsen på DKS’ temadag.

Sans og forstå

Som mennesker er vi indlemmet i relationer med andre på forskellig måde og er del af en større sammenhæng i kraft af hinanden, naturen og historien, understregede Martinsen og forklarede vekselvirkningen mellem sansning og forståelse.
Når man har været ’sansende til stede sammen med andre’, skal man træde et skridt tilbage for at forstå hændelser og fænomener.
I denne vekselvirkning kan fantasien få rum og give perskeptiv, så vi hjælpes til at efterleve den gyldne regel i praksis. (’Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem’, Mattæus evangeliet 7,12).

Lyttepligt

En god samtale medfører lyttepligt. Vi udleverer os til hinanden i tillid til, at den anden modtager mit livs tone, og i tillid til, at der kan skabes en fælles forståelse og klangbund.
I samtalen, nærværet, plejen og relationen gælder det med Løgstrup i ”Den etiske fordring”, at den enkelte aldrig har med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd.

Fra venstre ses Annette Langdahl, sygeplejefaglig konsulent og primus motor i arrangementet, gæstetaler Kari Martinsen og DKS’ formand Grethe Schärfe.
Fra venstre ses Annette Langdahl, sygeplejefaglig konsulent og primus motor i arrangementet, gæstetaler Kari Martinsen og DKS’ formand Grethe Schärfe.
Præg plejen

Sundhedspersonalet kan præge plejen med ’bløde værdier’. Men hvordan kan vi frimodigt gå foran og vise ledelser og politikere, hvorfor disse værdier er værdige til at komme til udtryk? blev der spurgt.
Temadagen sluttede med generalforsamling og fokus på DKS’ internationale engagement, bl.a. ved undervisning om åndelig omsorg i Ukraine blandt studerende fra 27 lande.
DKS har også haft indlæg i bladet Sygeplejersken om etiske dilemmaer samt fokus på åndelig omsorg.
Åndelig omsorg kan ikke adskilles fra det, vi ellers gør, det er hele fundamentet for vores sygepleje, understregede Noomi Mortensen ved temadagens afslutning.
Det var en fin dag fyldt med indtryk til både hoved, hænder og hjerte, konkluderer sygeplejerske Helene Sejergaard, København.