Monrad genlæst

s15_kkMonradTo biskopper mødes – de er ikke samtidige, men det gør kun spændvidden og dynamikken i deres møde så meget større.

Det er gamle D. G. Monrad (1811-1887), der taler til sin nulevende efterfølger i embedet, Steen Skovsgard. Faktisk kan man måske ligefrem sige, at de to taler MED hverandre; det er indforstået på den rigtiggode måde.
Monrad talte blandt sine politiske triumfer bl.a. at være junigrundlovens fader, men han spillede også en mindre flatterende rolle ved som regeringschef i 1864 at fastholde, at Dybbøl skulle holdes; dét kom til at koste mange unge, danske mænd livet.
Litteraturen om Monrads politiske liv og levned er ganske fyldig; derimod har der ikke været den samme interesse for den teologiske og kirkelige side af hans virke. Det rådes der bod på med denne lille, fine bog, der er det lykkelige resultat af forfatterens skriveorlov. Det skader aldrig at se tilbage, at kende sine rødder med henblik på at forholde sig til dem. Monrad selv lod sin forgængers arbejder (prædikener m.m.) befordre i trykken, for som han skrev:
”Det er hovmod og utaknemlighed mod fortiden, hvis vi ville mene, idet vi tiltræder vor virksomhed i en menighed, at med os skulle kristendommen begrundes, og det nye liv oprinde i menigheden. Al vor gerning er kun en fortsættelse, og når det kommer højt, en udvidelse og genoplivelse” (s. 5).
Bogen giver en kortfattet introduktion til Monrads livsløb, men ellers ligger en stor del af fokus på D. G. Monrads syn på bønnen, dens placering i kristentroen og betydning for menneskers forhold til Gud.
En mosaik af velvalgte citater fra Monrads skrifter (fx om menighedens ansvar og opgaver; om præstegerningen; om husbesøg; om lidelsen; om Fadervor) giver læseren lyst til selv at gå i gang med de originale tekster. Og så er der en mere blandet buket tanker, som med kirurgens præcision fører kniven over bl.a. ungdommen, finansverdenens svimlende grådighed, hjertets kulde, ministres åremålsansættelser, frivillighed og Folkekirkens forfatning.
En endog meget flot gave til gamle Monrad i anledning af hans 200-års dag i 2011. Man bærer over med forsinkelsen.

Steen Skovsgaard:
Monrad
Et indblik i biskop D. G. Monrads liv og tanker
84 sider
159 kr.
Monrad-selskabet