Netanyahu: Ingen løsladelse af fanger uden ‘noget for noget’

Med ordene “Enten vedtages det, ellers vil det falde sammen” har statsminister Benyamin Netanyahu sagt fra, at løsladelsen af den fjerde gruppe palæstinensiske fanger ikke vil finde sted, hvis der ikke garanteres en klar udveksling.

Ifølge Netanyahu må der være et “quid pro quo” (“noget for noget”).
– Det kan være et spørgsmål om dage, siger han. Der bliver ingen deal uden en udveksling er klar om, hvad staten Israel får til gengæld.

Han tilføjede, at hvis der opnås en aftale, skal den forelægges for regeringen til godkendelse. Den palæstinensiske avis “A-Sharq” skriver, at den israelske afvisning af at løslade sikkerhedsfangerne ikke vil føre til “øjeblikkelige skridt” fra Den palæstinensiske Myndigheds (PA) side.
– PA foretrækker at afvente resultatet af USA’s bestræbelser på at få Israel til at overholde dets forpligtelser, siger palestinensiske kilder. Vi ønsker ikke at komme ind i en omgående konflikt og forekomme ansvarlig forhandlingsprocessens sammenbrud.

Fra israelsk side er det advarende udtalt, at løsladelsen ikke vil blive udført, hvis palæstinenserne afviser at forlænge fredsdrøftelserne udover fristen den 29. april. Parterne står nu påny hårdt mod hårdt. Den palæstinensiske minister for fangeanliggender, Issa Qraqae, udtaler imidlertid, at der udfoldes bestræbelser på at løse krisen – og at der stadig er en mulighed for frisættelse af fanger, måske i løbet af de kommmende dage.

Den fjerde fangegruppe omfatter 24 mænd.hvoraf de fleste er dømt for alvorlige forbrydelser.

Richard Oestermann