Også bøn for Randers kommune

Stadig flere forbønsgrupper i kommunerne.

Også i Randers har nogle kristne taget udfordringen op med at bede for byen – og for Danmark.

Mirjam Elbæk Rasmussen fortæller, at en gruppe er mødtes hver anden torsdag aften siden 2008 til bøn for byen.
– Vi kalder os BY-BØN RANDERS og er en fælleskirkelig gruppe, som beder for vores by – både for menighederne og præsterne, men også for byrådet og byen som sådan, fortæller hun.
– Vi har oplevet dejlige bønnesvar, som vi deler med hinanden og takker og priser Gud for. Vi har ikke en fast skabelon ved vores samlinger, men søger Helligåndens ledelse fra gang til gang.
Som et “biprodukt” oplever vi en fantastisk enhed i vores gruppe, og Gud binder os sammen på en måde, som ikke sker ved menneskelig anstrengelse, og det er vi meget taknemmelige for. Vi kommer fra både folke- og frikirker i byen, fortæller Mirjam.
Som det fremgår af kortet findes der også bedegrupper i en del andre kommuner.
Siden sidst har også Brande, Vejle og nogle sønderjyske kommuner tilmeldt sig.
Udfordringen opfordrer sammen med Bedehus Danmark til, at Danmarkskortet dækkes ind af bedegrupper på tværs af kirker. Man beder for velsignelse og beskyttelse af det lokale samfund og for landet som helhed.
Selv om der nu er bedegrupper i en del kommuner, ønsker disse grupper at få flere forbedere, og der kan også være flere forbønsgrupper i samme kommune. Nogle læsere beder også med for deres kommune privat. Men det er godt at mødes og styrke hinanden.
Ny grupper kan henvende sig med oplysninger om kontaktperson til Forbedere@Udfordringen.dk.