Første hold 3K-studerende færdige på Diakonhøjskolen

Fredag den 20. juni dimitterer det første hold af 3K-studerende fra VIA University College på VIA Pædagogisk-Socialfaglig Højskole i Højbjerg.
Det markerer man med en reception, taler og musik og uddeling af eksamensbeviser på dagen mellem klokken 14.00 og 16.00 på Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15 i Højbjerg. På dagen er samarbejdspartnere, kollegaer, studerende og pårørende hjertelig velkomne.
Bag forkortelsen 3K gemmer sig Kristendom, Kultur og Kommunikation. Efter gennemførelse af bachelor- uddannelse vil de studerende kunne arbejde som facillitator (tovholder) og projektmedarbejder i frivillige organisationer, som kirkekoordinator eller sognemedhjælper, integrationsmedarbejder, frivilligkoordinator eller social entreprenør.
LØJ