Gavebreve til MF i juni dobles op af anonym giver

På billedet ses Menighedsfakultetets nyuddannede bachelorer fra sommeren 2013.
På billedet ses Menighedsfakultetets nyuddannede bachelorer fra sommeren 2013.

Menighedsfakultetet i Aarhus mangler 425.000 kr. mere end normalt i juni. Derfor opfordres vennerne til at give en ekstra gave – hvorpå en anonym person vil give et tilsvarende beløb.

Menighedsfakultetet (MF) har brug for 425.000 kr. mere end normalt i juni. Der har været ekstra udgifter bl.a. fordi uddannelsen på MF trods international kreditering ikke er SU-berettiget.

Frem til regnskabsafslutningen den 30. juni har MF behov for ca. 425.000 kr. mere, end man ”normalt” modtager i juni. Situationen kalder på både forbøn og handling af alle, som sympatiserer med MFs vision om at uddanne passionerede ledere til kirke og mission, lyder opfordringen fra MF.

SU-erstatning

Et stigende antal studerende medførte et behov for mere plads og dermed opførsel af tilbygningen TORVET. Der er også blevet ansat lidt flere lærere/forskere, fordi de ældste af MF’s lærere om få år begynder at gå på pension.
Desuden giver studier på MF ikke de studerende ret til Statens Uddannelsesstøtte (SU), så fakultetet har en udgift på over 1 mio. kr. ekstra i SU-erstatning i budgettet. De glædeligt mange studerende koster ganske enkelt ekstra, oplyser MF.

Gavebrevsbeløb fordobles

Den allerbedste hjælp vil være, hvis flere tegner et gavebrev. Lige nu er der en særlig grund til at gøre det, idet nytegnede gavebreve udløser ekstra gaver til MF.
En anonym giver har ønsket at tilskynde flere til at tegne gavebreve. Derfor giver vedkommende MF et engangsbeløb svarende til summen af alle nytegnede gavebreve i maj og juni.
– Vi håber, at det vil motivere flere til at tegne et gavebrev til MF, evt. et ekstra gavebrev på et overkommeligt beløb. Gavebreve – små som store – er i alle tilfælde en langsigtet støtte, som er meget værdifuld for MF. Hvis du tegner et gavebrev på fx 1.000, 2000 eller 5.000 kr., får MF det samme beløb fra denne giver nu, og du medvirker til at langtidssikre MFs økonomi, skriver forretningsfører Walther P. Hansen på MF’s hjemmeside.

60-70 studerende

– Lige nu har vi 28 studerende på BA-2013-holdet og 18 studerende på BA-2011-holdet, oplyser MF’s landssekretær Nils Andersen.
Derudover har anslået omkring 20 teologistuderende på Aarhus Universitet læseplads på MF og er med i fællesskabet her. Det gælder både studerende, der nu har afsluttet deres bacheloruddannelse på MF og øvrige teologistuderende, som tager hele deres uddannelse på universitetet.
Totalt giver det i omegnen af 60-70 teologistuderende.
Vi tager først nye studerende ind i 2015 og forventer derfor de kommende to semestre omtrent samme antal studerende som nu, slutter landssekretæren.

Internationalt niveau

MF samarbejder med Sydafrikas største universitet University of South Africa i Pretoria i Sydafrika, hvilket indebærer en international anerkendelse af niveauet på bacheloruddannelsen. Alligevel har det ikke medført akkreditering og dermed ret til SU i Danmark.