Tre nye i Blå Kors’ bestyrelse

s4_blå korsBlå Kors Danmarks hovedbestyrelse har fået tre nye medlemmer: Gitte Wengel, Randers, Bo Mejlgaard, Lystrup, og Jørgen Engholm Andersen, Skjern.
Gitte Wengel er juridisk konsulent i Kristelig Arbejdsgiverforening, Bo Mejlgaard er selvstændig erhvervsdrivende, og Jørgen Engholm Andersen er leder af værestedet Den Blå Mølle i Kibæk. Sidstnævnte blev valgt ind som medarbejderrepræsentant.
Teolog og foredragsholder Dan Kofoed Månsson, Nykøbing F, blev genvalgt til hovedbestyrelsen, og lokofører Sven-Erik Jørgensen, Hadsten, blev genvalgt som landsformand.
På Blå Kors’ landsmøde i Kolding i maj hørte de 250 deltagere Sven-Erik Jørgensen fortælle om planerne for at oprette ’Barnets Blå Hus’ i endnu flere byer. Der findes allerede et Barnets Blå Hus både i København og Aalborg.
Bodil