Dorte skal udvikle Kirkefondet

s2_foto dorteKirkefondet har ansat cand. scient. soc. Dorte Kappelgaard som udviklingskonsulent fra 1. august 2014.

Hun skal bl.a. stå for arbejdet med Lokal Kirkeudvikling, der er et tilbud til sogne og provstier om at være en del af et læringsnetværk.
Disse samarbejdende sogne mødes til netværkskonferencer, og undervejs i forløbet skal Dorte være mentor for de enkelte sogne og desuden være med til at udvikle Kirkefondets konsulent-virksomhed. Her får sogne og provstier hjælp til fx at udarbejde handlingsplaner, inddrage frivillige eller lave gudstjenestefornyelse.
Dorte har været ansat som projektleder ved Frivilligcenter Hillerød de sidste tre år. Hun har desuden arbejdet som selvstændig konsulent og er medforfatter til en bog om ledelse af frivillige. Dorte er optaget af kunst og kristen spiritualitet og fik udgivet digtsamlingen ’Bevægelser’ i 2013.
Bodil